Home

Meewerkend voorwerp

Een meewerkend voorwerp kan in een zin staan, maar dat hoeft niet. Er staat altijd maar maximaal één meewerkend voorwerp (mv) in een zin. Het meewerkend voorwerp (mv) kun je vinden door de volgende vraag te stellen: mv: aan/voor wie + wwg + ow + ? Let op: Het voorzetsel 'aan' of 'voor' kan bijna altijd worden weggelaten of toegevoegd bij het meewerkend voorwerp Een meewerkend voorwerp kan met aan of voor beginnen. Als deze woorden er niet voor staan, kun je ze er voor zetten. In zinnen met een meewerkend voorwerp staat vaak een lijdend voorwerp. Als je aan of voor weglaat of toevoegt moeten meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp soms wel van plaats veranderen om een goede zin te krijgen De naam zegt het al: een meewerkend voorwerp is iemand in de zin die meewerkt met het onderwerp. Zoals je al weet, is het onderwerp van de zin altijd iemand die of iets dat actief iets doet. Met het lijdend voorwerp wordt iets gedaan

uitleg: Meewerkend voorwerp (indirect object) - jufmelis

Meewerkend voorwerp Cambiumned - Grammatic

Meewerkend voorwerp Toelichting Het meewerkend voorwerp geeft aan voor of aan wie of wat de handeling gericht is. Je kunt het meewerkend voorwerp vinden door de vraag aan wie/wat (voor wie/wat) + gezegde & onderwerp (& lijdend voorwerp) haar = meewerkend voorwerp (mv) 1. Deze formule heb ik de leerlingen wel al duizend keer uitgelegd! mv: 2. De dokter heeft haar een andere behandeling aangeraden. mv: 3. Ik heb mijn vriendin een mooie huwelijksreis beloofd. mv: 4. De leerkracht wiskunde moet ons nog extra oefeningen bezorgen

Het meewerkend voorwerp kan je tegenkomen in zinnen waarin staat dat iets aan iemand wordt verteld/gegeven/gestuurd etc. De persoon aan wie iets wordt verteld of gegeven, wordt het meerwerkend voorwerp genoemd. - Niet iedere zin hoeft per se een meewerkend voorwerp te hebben. - Een meewerkend voorwerp kan uit meerdere woorden bestaan Wat is een meewerkend voorwerp? Zoals de naam al zegt werkt een meewerkend voorwerp mee aan de handeling. Je komt het tegen bij werkwoorden als geven, lenen en overhandigen. Als ik jou bijvoorbeeld een cadeau wil geven dan moet je dat aanpakken. Anders kan ik het jou niet geven. Jij moet dus meewerken aan de handeling (geven)

Hoe vind je het meewerkend voorwerp in een zin? (met

Het meewerkend voorwerp is degene die iets krijgt of van wie iets wordt afgenomen. Het meewerkend voorwerp begint met het voorzetsel aan, of ik kan het voorzetsel aan ervoor zetten. Opvallend is, dat toevoegen of weghalen van aan ervoor zorgt dat het meewerkend voorwerp en het lijdend voorwerp van plaats wisselen in de zin. Bijvoorbeeld Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow), het lijdend voorwerp (lv) en vervolgens het meewerkend voorwerp (mv). Let op: niet in alle zinnen staat een meewerkend voorwerp. Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken Een meewerkend voorwerp is dat zinsdeel dat meewerkt om de handeling te verrichten. Zonder het meewerkend voorwerp zou een zin met geven bijvoorbeeld niet compleet zijn. Voor een zinsdeel dat meewerkend voorwerp is kan aan of voor worden geplaatst. Staat aan of voor er al voor, dan kun je deze woorden weglaten

Ontleden - het meewerkend voorwerp - YouTube

Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs 3. een indirect object (meewerkend voorwerp of belanghebbend voorwerp) in de vorm van een voorzetselgroep met aan of voor kan zowel voor als achter een lijdend voorwerp staan; vergelijk (13) met (4) en (14) met (5)): (12a) Ik heb aan hem het boek gegeven Het meewerkend voorwerp is net als het lijdend voorwerp eenvoudig te vinden m.b.v. een vraag die je stelt aan alle tot nu toe gevonden zinsdelen. Bij het meewerkend voorwerp zijn dat dus inmiddels deze zinsdelen: Persoonvorm, onderwerp, naamwoordelijk gezegde of werkwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp o ( grammatica ) zinsdeel dat de actie van een overgankelijk werkwoord niet rechtstreeks ondergaat, maar daar als ontvanger of doel bij betrokken is Het zinsdeel dat met de woorden aan of voor kan beginnen, maar dat ook zonder die woorden goed Nederlands is, wordt meewerkend voorwerp genoemd Play this game to review Other. Wat is het meewerkend voorwerp in deze zin? De mentor mocht de geslaagden hun vwo-diploma overhandigen In deze grammatica-opdracht staat het meewerkend voorwerp of meewerkende voornaamwoord centraal. Aan het eind van deze les: - Weet je dat het meewerkend voorwerp een van de zinsdelen is die je kunt vinden bij (redekundige) zinsontleding Voor een meewerkend voorwerp kun je aan of voor zetten of weglaten. Je vindt het meewerkend voorwerp door te vragen: wie/wat + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp. Voorbeelden: Bekijk de zin: Hij geeft Carla een kus

Wat is het meewerkend voorwerp (mv)? - taal-oefenen

Meewerkend voorwerp - Wikipedi

Meewerkend voorwerp - taal-oefenen

Om bij ontleden het meewerkend voorwerp van de zin te vinden, gebruik je de volgende stappen: 1. Zoek eerst het gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp van de zin.2. Stel nu de vraag: aan wie/ voor wie + gezegde + onderwerp [ Vertalingen van 'meewerkend voorwerp' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Het meewerkend voorwerp staat in de 3e naamval. Er gibt seiner Freundin ein Geschenk. Tip: Vóór het meewerkend voorwerp kun je meestal 'aan' of 'voor' zetten of denken, het staat er in het Duits dus niet : Hij geeft zijn vriendin een cadeau (hij geeft een cadeau aan* zijn vriendin) 2. Het meewerkend voorwerp. Je stelt de vraag voor het meewerkend voorwerp: aan wie/wat + gezegde + onderwerp. Je moet aan erbij bedenken in het Nederlands. Er mag dus niets voor staan. Ik heb jou een kado gegeven. = Ich habe dir ein Geschenk gegeben. 3. Voorzetsels Werkwoorden met een meewerkend voorwerp of ander indirect object Werkwoordelijke uitdrukkingen. Inleiding Top. Onderwerp en persoonsvorm in de zin stemmen in principe met elkaar overeen in persoon en getal. Maar soms bestaat er onduidelijkheid over wat precies het onderwerp van de zin is en daardoor over het getal van de persoonsvorm

Persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp Oefening 1 vertalen Oefening 2 vervang de onderstreepte zinsdelen door een pers. vnw. en herschrijf de zin. Oefening 3 Vertaal de zinnen naar het Frans Oefening 4 geef antwoord op de vraag en gebruik een persoonlijk voornaamwoord Pers. vnw: lijdend voorwerp en/of meewerkend voorwerp Oefentoets incongruentie. het meewerkend voorwerp! • aan wat/wie + gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)?! • er staat vaak aan of voor voor, of je kunt het er voor denken. bepaling van plaats! Geeft aan waar de activiteit plaatsvindt.! • waar + onderwerp + gezegde? bepaling van tijd

meewerkend voorwerp Onze Taa

Meewerkend voorwerp. Als het goed is heb je in iedere zin een MEEWERKEND VOORWERP. Als er in een zin . iets. aan iemand wordt . gegeven, verteld, gedoneerd. enz. kun je te maken hebben met een . meewerkend voorwerp. De . bos bloemen gaf ik aan mijn oma. Aan . mijn oma. is . meewerkend voorwerp Bijzinnen zijn zinsdelen van de overkoepelende hoofdzin en kunnen de functie hebben van: onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling, en een deel van het naamwoordelijk gezegde. Een bijzin die je kan vervangen door Wanneer er een voorzetsel staat voor het meewerkend voorwerp, of wanneer de volgorde is omgedraaid, veranderen er enkele: 'me' wordt 'moi' - donne-le-moi. te wordt toi - j'ai pensé à toi. leur wordt eux - donne-le à eu Meewerkend voorwerp Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer een meewerkend voorwerp gebruikt moet worden. Simpel gezegd is het meewerkend voorwerp degene die iets ontvangt. Maar ook wanneer iets van iemand wordt afgenomen, is diegene het meewerkend voorwerp

Meewerkend voorwerp - 4 definities - Encycl

 1. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 feb 2021 om 11:40. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn
 2. Het meewerkend voorwerp 'werkt als het ware mee'; het meewerkend voorwerp is dan ook meestal een mens of een ander levend wezen. Vaak herken je het, omdat het zinsdeel met aan of voor begint. Als dat er niet staat, kun je het er vaak voor denken. Soms moet je de zin daarvoor een beetje veranderen
 3. Voorwerp [ding] - Een voorwerp is een tastbaar en handelbaar levenloos object. Het kan elk ding zijn dat zich aan de menselijke zintuigen voordoet. In de mechanica noemt men een voorwerp een lichaam. == Etymologie == Het woord voorwerp is een leenvertaling van middeleeuws Latijn obiectum (`wat op zichzelf bestaat`)
 4. Een meewerkend voorwerp is een zinsdeel dat met aan of voor kan beginnen.Als de woorden aan of voor er niet staan, kun je ze er voor zetten. Je stelt de volgende vraag om het meewerkend voorwerp te vinden: Aan wie/wat of voor wie/wat + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp
 5. (meewerkend voorw.) persoonlijk vnw. (lijdend voorw.) onpersoonlijk vnw. positie vnw. betrekkelijk vnw. aanwijzend vnw. bezittelijk vnw. vragend voornaamwoord. Weetwoorden. Bij andere werkwoorden komt het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp vlak voor de infinitief (hele werkwoord): Il veut la voir,.
 6. Het meewerkend voorwerp is een zinsdeel dat iets ontvangt, iets verneemt of van wie iets wordt afgenomen. Het meewerkend voorwerp is vaak een persoon of een dier, maar soms kan het ook iets abstracts zijn. Vaak staat er 'aan' of 'voor' aan het begin van een meewerkend voorwerp. Bijvoorbeeld: 'Hij geeft het boek aan het meisje.'

uitleg lijdend en meewerkend voorwerp - taaluitleg

 1. gebruik als lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp samen . Bij twee persoonlijke voornaamwoorden in één zin, één als meewerkend voorwerp (MV) en een als lijdend voorwerp (LV), is in het Spaans de volgorde anders dan in het Nederlands. In het Spaans gaat het MV vooraf aan het LV. Bijvoorbeeld: El libro, te lo doy. (Het boek, ik geef het jou.
 2. is het ondervindend voorwerp een meewerkend voorwerp, noch een voorzetselvoorwerp. Het kan namelijk niet met een voorzetsel beginnen. Een voorzetselvoorwerp begint daar per definitie mee, bij een meewerkend voorwerp is het mogelijk: We gaven de jubilaris een afscheidsgeschenk. We gaven een afscheidsgeschenk aan de jubilaris
 3. Het meewerkend voorwerp is de 'ontvanger' van het lijdend voorwerp. The indirect object is the recipient of the direct object. Onder DIV vind je het meewerkend voorwerp, het naamwoordelijk deel van het gezegde, het voorzetselvoorwerp - om er maar een paar te noemen
 4. Een meewerkend voorwerp is de persoon of ding voor wie een actie wordt uitgevoerd of is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Carlos geeft het cadeau aan hem. Carlos da el regalo a él . Carlos le da el regalo. In deze zin, aan hem (a él) is vervangen door het meewerkend voorwerp voornaamwoord le
 5. Translations in context of meewerkend voorwerp in Dutch-English from Reverso Context: Als het antwoord iets anders is, dan is hun een meewerkend voorwerp

Het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel aan of voor. De voorzetsels aan en voor kunnen ook worden weggelaten, maar dan hebben we een kort meewerkend voorwerp, dat in het linkerdeel van de zin thuishoort. Een aantal werkwoorden die vaak voorkomen in combinatie met een meewerkend voorwerp: beloven aa Bij dit soort zinnen komt de vervanging van het meewerkend voorwerp voor de vervanging van het lijdend voorwerp! Let op, de verandering van de uitgang van het werkwoord zoals we dat hierboven bij het lijdend voorwerp hebben besproken, komt niet voor als het zelfstandig naamwoord of persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp fungeert Wat is een meewerkend voorwerp? Genootschap Onze Taal - Een meewerkend voorwerp is degene die iets ontvangt of verneemt of van wie iets wordt afgenomen; het is een bepaald soort indirect object. Het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel aan - als dat niet in de zin staat, kan het er meestal bij gedacht worden.... is een meewerkend Het meewerkend voorwerp kan voorkomen in zinnen waarin het werkwoord aangeeft dat iets aan iemand wordt gegeven of verteld. De persoon aan wie iets wordt gegeven of verteld, noemen we het meewerkend voorwerp. Voorbeeld: Mirna mailde mij haar nieuwe adres

Lijdend voorwerp. Het lijdend voorwerp is het deel van de zin dat niet zelf handelt of actief is, maar dat de handeling ondergaat. Het kan een persoon of een ding zijn. Bij zinsontleding bepaal je eerst het gezegde en het onderwerp. Dan kijk je of er ook een lijdend voorwerp in de zin staat De volledige online lesmethode voor op het digibord Meewerkend voorwerp. Sommige werkwoorden hebben een meewerkend voorwerp bij zich. Zonder het meewerkend voorwerp heb je (te) weinig informatie. Vaak begint het meewerkend met het voorzetsel aan of voor. Denk bijvoorbeeld aan: 'Ik geef het boek (..aan..)', 'Ik vroeg (..aan..).

meewerkend voorwerp oefening complemento indirecto ejercicio moeten tener que, hay que y deber nationaliteiten en landen nacionalidades y países perfecto compuesto + oefening perfecto compuesto + ejercicio persoonlijk voornaamwoord oefening 1 pronombre personal ej. Meewerkend voorwerp herkennen blijkt soms lastig te zijn JAAP DE BERG 10 maart 2014, 0:00. Taalvragen van lezers: 731 In de zin 'Piet werd op de fout gewezen', kun je 'Piet' als meewerkend. Het belanghebbend voorwerp heeft in de meeste gevallen betrekking op personen of levende wezens. Anders dan het meewerkend voorwerp kan het belanghebbend voorwerp in vrijwel alle gevallen worden weggelaten. In veel gevallen wordt het belanghebbend voorwerp uitgedrukt door een voorzetselgroep met voor. Voorbeelden: (1) Zij schonk ons een borrel in Als er naast een lijdend voorwerp ook een meewerkend voorwerp mogelijk is, is er sprake van een ditransitief werkwoord.. Jan stuurt zijn moeder een brief De betekenis van het werkwoord gaat als het ware over op die van het lijdend voorwerp. Als dat niet het geval is, dan spreekt men van een onovergankelijk werkwoord (ook: intransitief werkwoord)

Meester Nicky TV meewerkend voorwerp - YouTub

Een meewerkend voorwerp vind je door aan wie te vragen na onderwerp en eventueel lijdend voorwerp. 'Lui' is voor vrouwelijk en mannelijk enkelvoud, 'leur' is voor mannelijk en vrouwelijk meervoud. Verwar 'leur' zonder 's' niet met 'leurs' met een 's' meewerkend voorwerp - Frase 1. (grammatica) zinsdeel dat de actie van een overgankelijk niet rechtstreeks ondergaat, maar daar als ontvanger of doel bij betrokken is ♢ Het zinsdeel dat met de woorden aan of voor kan beginnen, maar dat ook zonder die woorden goed Nederlands is, wordt meewerkend voorwerp..

Onderwerp van les 10 []. Deze les (Lezione Dieci) behandelt het werkwoord 'dare' (geven) met het meewerkend voorwerp.Ook wordt er dieper ingegaan op de vraagwoorden. Na deze les bent u op de helft van de cursus. Het werkwoord 'dare' (geven) [] Het werkwoord 'dare' betekent: 'geven' .Hier de volledige vervoeging van 'dare' in de onvoltooid tegenwoordige tijd Meewerkend voorwerp Het meewerkend voorwerp vind je door de volgende vraag te stellen: Aan wie/wat + werkwoordelijk gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp Voorbeeld: De leraar geeft mijn oma haar Iphone terug. WW gezegde: geeft. Onderwerp: de leraar. Lijdend voorwerp: haar Iphone Unable to play media. Het meewerkend voorwerp (indirect object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt, gericht is; het heeft in de meeste gevallen betrekking op personen of levende wezens: zij geeft hem een boek. ♦ oorzakelijk voorwerp Nnl. oorzakelijk voorwerp [1883; Terwey]

gevonden voorwerpen - objets trouvés 2) iets dat of iemand die iets ondergaat - objet (le ~) Op het werk is hij het voorwerp van spot. - À son travail il est l'objet de moqueries Het meewerkend voorwerp is gewoonlijk datgene waarop de door het werkwoord uitgevoerde handeling níet direct betrekking heeft. Het meewerkend voorwerp heeft in de meeste gevallen betrekking op personen of levende wezens en kan dikwijls als de begunstigde worden beschouwd. Voor het meewerkend voorwerp wordt in veel talen de datief (derde naamval) gebruikt In een zin kan een meewerkend voorwerp of indirect object voorkomen, maar dat is lang niet altijd het geval. Een indirect object hoort bij de derde naamval in sommige talen. Je kunt een indirect object in de zin vinden doordat je er 'voor' of 'aan' voor kunt plaatsen. Ik heb dat mijn zus Het meewerkend voorwerp is in de redekundige ontleding het zinsdeel dat de door middel van het gezegde uitgedrukte handeling niet rechtstreeks ondergaat (zoals het geval is bij het lijdend voorwerp), [..

Meewerkend voorwerp Leerlijn taal basisonderwijs - Gynz

Translation for 'meewerkend voorwerp' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations Voor het meewerkend voorwerp staat vaak het voorzetsel 'aan' of 'voor'. In English, this object is preceded by either 'to' or 'for'. Het naamvalsysteem van het Latijn is verdwenen, maar van sommige persoonlijke voornaamwoorden bestaan drie verschillende vormen: onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp meewerkend . voorwerp. lijdend. voorwerp . yo. ik . mí. mij. me (aan) mij. me. mij. tú. jij . ti. jou. te (aan) jou. te. jou. él. hij. ella. zij. usted. u . él. hem. ella. haar. usted. u. le (aan) hem. le (aan) haar. le (aan) u. lo. hem. la. haar. lo / la. u. nosotros. nosotras. wij. nosotros. nosotras. wij. nos. nos (aan) ons. nos. nos. ons. vosotros. vosotras. jullie. vosotros. vosotras. jullie. os. os (aan) jullie. os. os. jullie. ellos zij. ellas zij. ustedes u. ellos he

Meewerkend voorwerp - YouTube

Video: Zoek het meewerkend voorwerp (mv) in de volgende zinnen

Slimleren - Meewerkend voorwerp

Voor het zinsdeel meewerkend voorwerp kan staan aan, voor of bij. Als deze voorzetsels ontbreken, kun je ze ervoor plaatsen. Er bestaan echter ook uitzonderingen. Dat wil zeggen Oefening: meewerkend voorwerp 10. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n wel een meewerkend voorwerp ? geen meewerkend voorwerp; De directeur heeft aan enkele verdienstelijke leerlingen speciale prijzen uitgedeeld. 'aan enkele verdienstelijke leerlingen' is ? wel een meewerkend voorwerp ? geen meewerkend voorwerp; Na deze zware periode gun ik je een deugddoende vakantie. 'je' is ? wel een meewerkend voorwerp. Meewerkend voorwerp. Bij het ontleden van de zin vind je het Meewerkend Voorwerp (MV) door te vragen: Aanwie/wat of Voorwie/wat + gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)? Het antwoord is dan het MV. Let op: het voorzetsel voor of aan moet wel kunnen worden weggelaten of toegevoegd

Meewerkend voorwerp - Ik schrijf beter

Als een meewerkend voorwerp ten onrechte voor het onderwerp wordt aangezien. Onjuist: Mensen die belangstelling hebben voor de functie worden verzocht hun sollicitaties te richten aan het dagelijks bestuur. Juist: Mensen die belangstelling hebben voor de functie wordt verzocht hun sollicitaties te richten aan het dagelijks bestuur Oefening: meewerkend voorwerp 8. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Dat heeft met oude naamvallen en meewerkend voorwerp te maken. Een richtlijn is: je schrijft hun, als je het woord kunt vervangen door een voorzetsel + hen: 'aan hen', 'voor hen', 'volgens hen', 'bij hen'. Maar helaas betekent niet elk voorzetsel dat het meewerkend voorwerp is. Als je meer wilt weten, kijk dan ook eens op de website van Onze Taal Een overgankelijk werkwoord (ook: transitief werkwoord) is een werkwoord dat in een zin altijd een lijdend voorwerp en soms een meewerkend voorwerp bij zich kan hebben, bijv.:. Morgen krijg je een nieuwe jas. (een nieuwe jas is lijdend voorwerp). De bakker bakt het brood. . De man schrijft een stukje. . Jan stuurt een brief aan zijn moede

ZinsdelenWoordvolgorde Engels MDigitaal Duits Eigenwijs: Moonfruit oefeningen 3e naamvalGrammatica: onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend

Ik heb morgen een Nederlands toets en in mijn boek staat: Het zinsdeel dat aangeeft van wie een bepaald lichaamsdeel is dat op een andere plaats in de zin wordt genoemd, noem je ook een meewerkend voorwerp. Ook staat er, Het zinsdeel dat aangeeft dat iemand een ervaring opdoet of dat iemand iets overkomt, noem je ook een meewerkend voorwerp Bij het meewerkend voorwerp verandert de i in een e terwijl achter gli een e wordt toegevoegd. Gli wordt hier ook gebruikt voor een vrouwelijk meewerkend voornaamwoord. Lo is gebruikt als voorbeeld; la, li en le kunnen ook worden gecombineerd met me, te, glie-, se, ce en ve Het meewerkend voorwerp (of: indirect object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt, gericht is. Het meewerkend voorwerp heeft in de meeste gevallen betrekking op personen of levende wezens en kan dikwijls als de begunstigde worden beschouwd

 • Minoxidil 5 Foam.
 • Marokkaanse henna kopen.
 • Reisblog Miami.
 • Echte feeën.
 • Artiesten royalties.
 • Ama 2019 performances.
 • Dementie snelle achteruitgang.
 • DBC Osiris Okapi Aalst.
 • SLE nefritis.
 • Windsnelheid orkaan.
 • Al dan niet synoniem.
 • Decathlon fietsen kwaliteit.
 • Windscherm op maat.
 • Donkerrode aardbeien.
 • Seal net worth.
 • Camper Camping Limburg Merselo.
 • LEGO animatie.
 • Apollo 11 Netflix.
 • Pokémon Pichu evolution.
 • Ultherapy prijs.
 • Donzen dames jassen.
 • Kleefgum.
 • Katten bijten uit liefde.
 • TIA oorzaak stress.
 • Plopsaland filmpjes van attracties.
 • Figuurzaag motieven.
 • Komodo Edit.
 • Mini gastric bypass prijs.
 • Field Recorder video.
 • Feestkleding Rinascimento.
 • Illustrator glow around text.
 • Draadloze thermostaat installeren.
 • Fonts write.
 • Vogelhuisje maken kind.
 • Clair Obscur IMDb.
 • Bottrop hotel.
 • Gepolierde beton terras vlekken.
 • MIA regeling gebruikte auto.
 • Professor Layton en de verloren toekomst puzzel 29.
 • Dichte pallets.
 • Surgoed huurwoningen.