Home

Wanneer is Witte Donderdag

Witte Donderdag is in 2021 op donderdag 1 april. De naam 'Witte Donderdag' verwijst naar het witte gewaad dat de priester tijdens de eucharistieviering draagt. De volgende dag wordt op Goede Vrijdag de kruisiging van Jezus herdacht. 's Nachts werd Jezus in de hof van Getsemane verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen De volgende Witte Donderdag valt op donderdag 1 april 2021. Dat is over 56 dagen. Staat er een smiley voor een van de bovenstaande Witte Donderdagen? Dan zijn werknemers in en het bedrijfsleven en overheidsinstellingen meestal vrij Witte Donderdag is in de christelijke religie de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week. Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de paaswake overgaat in het paasfeest. Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen en de instelling van de eucharistie door Jezus herdacht

Witte Donderdag 2021 - beleven

Dit moet je weten over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Met Pasen ben je vrij en zoek of eet je eitjes. En op Goede Vrijdag zijn diverse instellingen gesloten De term Witte Donderdag komt van een katholieke traditie om alle kruisbeelden met een wit kleed te bedekken. Wit staat voor heilig en vreugdevol. Stille Zaterdag , een dag na het overlijden van.

De paascyclus of paaskring is de jaarlijks terugkerende cyclus van aan Pasen gerelateerde kerkelijke feestdagen. Deze cyclus start op septuagesima, 70 dagen voor Pasen en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren.De belangrijkste dagen in deze kring zijn: Voorvasten. Septuagesima (70 dagen voor Pasen); Sexagesima (60 dagen voor Pasen); Quinquagesima (50 dagen of 7 weken voor Pasen Witte donderdag valt in 2021 op een Donderdag (1 April 2021). Helaas is dit geen nationale feestdag en daarom ook geen vrije dag. Je kunt natuurlijk altijd een snipperdag opnemen om Witte donderdag te vieren. Wat is Witte Donderdag I n de kerkelijke traditie staat de donderdag voor Goede Vrijdag bekend als Witte Donderdag. Op deze dag, waarop het laatste avondmaal wordt herdacht, begint het zogeheten Paastriduüm (of Paastriduüm), de dagen waarin gelovigen de verlossing gedenken en opnieuw beleven Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus. - 6 - Goede Vrijdag. Jezus werd om 09.00 uur gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed Jezus Christus

Ook Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vallen in de Paastijd. Paaszondag en Paasmaandag komen daarop en worden opgevolgd door Hemelvaartsdag en Pinksteren, dat 50 dagen na Pasen plaatsvindt en waarmee de Paastijd eindigt Witte Donderdag is de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week.Op Witte Donderdag begint het Triduum sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de Paaswake overgaat in het feest van Pasen.Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen herdacht Bekijk hier wanneer het witte donderdag 2019 is en op welke datum en dag witte donderdag Witte Donderdag wordt altijd gevierd op de donderdag voor Goede Vrijdag Vieringen Stille Week: Witte donderdag (13/4), Goede Vrijdag (14/4), Stille Zaterdag (15/4). In de week voor Pasen staan we stil bij de verhalen over de laatste dagen In rooms-katholieke kerken vindt 's avonds de eucharistie plaats en in protestante kerken vindt er veelal een avondmaal plaats. De priester draagt een wit gewaad en ook veel mensen zijn in het wit gekleed, vandaar de naam Witte Donderdag. Witte Donderdag 2018 is op donderdag 29 maart in week 13. Bijzondere (feest)dagen 201 Wanneer is Witte Donderdag in 2022? « 2021; 2022; 2023 » Volgende Witte Donderdag in 2022. donderdag 14 april 2022. in 1 jaar, 2 maanden, 16 dagen . Vorige: Schortelwoensdag Volgende: Goede Vrijdag. Facebook. Twitter. Mail. Kalender voor jaar 2022 Kalender voor April 2022 Feestdagen in 2022 Nieuwjaa

Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week - Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag - vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen Goede vrijdag 2021, vrijdag 2 april 2021. Bekijk hier wanneer het goede vrijdag 2021 is en op welke datum en dag goede vrijdag 2021 valt Donderdag koopavond. Vind hier een overzicht van koopavonden in Nederland. Bekijk hier waar het koopavond is op donderdag Tussengezang: Witte Donderdag - liturgie uit de abdij van Grimbergen Het laatste avondmaal volgens Johannes Voorbeden. voor de mensen die leven zonder liefde voor kinderen die verwaarloosd worden, lichamelijk of geestelijk, laat wij, christenen, begripsvol zijn en tonen wat liefde vermag, laat ons bidden. voor soldaten en verzetsstrijder

Witte donderdag 2021 - feestdagen-nederland

 1. g met artikel 22 van Wet 34/2002 van de Informatiemaatschappij (GDPR), hebben we u om toestem
 2. Witte donderdag is de donderdag direct voor Goede Vrijdag. Vanuit de kerk staat wit voor goed, vreugdevol en heilig. Alle aanduidingen passen zeer goed bij deze dag. Het is immers de dag waarop Jezus zijn volgelingen de Eucharistie en het Priesterschap heeft geschonken
 3. Witte Donderdag, ook wel Heilige Donderdag genoemd, wordt op de donderdag vóór Pasen gevierd. Op deze dag herdenkt men het laatste avondmaal van Jezus met Zijn discipelen. Tijdens dit laatste avondmaal waste Jezus ook de voeten van de discipelen. De naam Witte Donderdag komt van de gewoonte om op die dag alle kruisbeelden en andere beelden.
 4. Donderdag komt na woensdag en voor vrijdag. Belangrijke donderdagen. Hemelvaartsdag valt elk jaar op de zesde donderdag na Pasen. Wanneer je vanaf Eerste Paasdag telt, is dat de veerstigste dag. Eerste Pinksterdag is dan de vijftigste dag. De donderdag voor Pasen staat bekend als Witte Donderdag
 5. Kans op 'witte donderdag' in Oost-Nederland: Weeronline verwacht eerste sneeuw. Een echt wintergevoel hebben de meeste Nederlanders nog niet gehad dit seizoen, maar aanstaande donderdag komt.
 6. Witte Donderdag is een ernstige dag. Het gaat over het Laatste Avondmaal. Dat was de laatste maaltijd van Jezus, toen hij met zijn vrienden, de twaalf apostelen, het joodse Pesach vierde. Jezus wist dat hij niet lang meer zou leven. Hij brak het brood en deelde het uit terwijl hij zei dat het zijn lichaam was. Hij deed dat ook met de beker wijn
 7. Witte Donderdag is vernoemd naar de kleur die in de katholieke liturgie op deze dag gebruikt wordt. Wit staat voor 'goed', 'vreugdevol' en 'heilig'. De historische achtergrond van deze dag lijkt niet helemaal aan die kenmerken te voldoen. Kijk maar wat er op die dag allemaal plaats vond in het verhaal van The Passion, tijdens het Avondmaal

Wat is Witte Donderdag Witte Donderdag is de dag van het Laatste Avondmaal. Aangelegen aan het maal voorspelt Jezus het verraad van een van de op dat moment aanwezigen, zonder zijn naam te noemen. Tevens geeft Hij aan dat Petrus, wiens naam Hij wel noemt, Hem tot 3 maal toe zal verloochenen voordat de haan de volgende ochtend heeft gekraaid Deze donderdag 1 april is net als vorige keren de dag van Witte Donderdag. Dit is de dag direct voor Goede Vrijdag. Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen herdacht. De term Witte Donderdag komt uit een Katholieke traditie die verwijst naar de gewoonte om alle beelden in de kerk met een wit kleed te bedekken Verder is wit de liturgische kleur op Witte Donderdag (en met Pasen): de kleding van de voorganger en de doeken over altaar, avondmaalstafel, kansel e.d. zijn dan wit. Woensdag en zaterdag Ook de woensdag voor Pasen heeft van oudsher een naam, al is deze dag in de kerken onbelangrijk: Schortelwoensdag of Schorselwoensdag (beide vormen komen voor) Witte Donderdag, 29 maart, is er een Viering van brood en wijn.We delen zittend in een kring, op sobere wijze, onze verbondenheid met Jezus van Nazareth die tijdens een traditionele joodse maaltijd het brood brak, een dankgebed uitsprak en het ronddeelde en vervolgens net zo de wijn terwijl hij zei: 'blijf dit doen om mij te gedenken' Witte Donderdag. Op Witte Donderdag herdenken christenen het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen; dat wordt in de Bijbel onder meer beschreven in Matteüs 26. De naam van deze dag hangt samen met een kerkelijk gebruik om op deze dag alle kruisbeelden en andere beelden in de kerk met witte kleden te bedekken

Witte Donderdag Heer, zegen deze maaltijd die wij in dankbaarheid ontvangen. Zegen de handen die goed werk doen en de vrede opbouwen. Zegen de harten van de mensen die gastvrij zijn en warmte verspreiden. Zegen ons dat onze vriendschap mag groeien en wij in vrede met elkaar mogen leven. Jos Zwetsloot. Meditatie bij Witte Donderdag Preek op Witte Donderdag. Donderdag 18 april 2019, jaar C Door: abt Denis Hendrickx o.praem. Lezingen: Exodus 12,1-8.11-14; 1 Korintiërs 11,23-26; Johannes 13,1-15. Miljoenen mensen kijken vanavond naar The Passion. Velen nemen vandaag deel aan de eucharistie Hier wordt op een eenvoudige manier voor kinderen uitgelegd wat Pasen is. Pasen 2020 is op 12 en 13 april. Dit kan u helpen de kinderen en kleinkinderen uit te leggen wat het betekend en wanneer het Pasen is. Natuurlijk hoort het schilderen en beplakken van eieren er ook bij. Ook het verstoppen van de eieren. We doen er wat plaatjes bij van beschilderde eieren en waar je ze kunt verstoppe Wit staat voor goed, vreugdevol, rein en heilig. Dat past heel goed bij Witte Donderdag, de dag waarop Jezus de eucharistie en het priesterschap heeft ingesteld. Hoe slecht het leven ook loopt, elke keer wanneer christenen eucharistie vieren, keren ze terug naar dit donkerste moment uit het leven van hun Heer

Wanneer ik mijn ogen weer open, zing ik het lied dat zo verweven is met Witte Donderdag, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. De voetwassing (Rembrandt van Rijn), bij Johannes 13:1-15 Het is de avond van Witte Donderdag, de avond vóór Jezus zijn overlevering en dood Pasen is eigenlijk in het liturgische jaar het belangrijkste feest van het christendom. Pasen duurt altijd twee dagen, namelijk een zondag en een maandag. Dit noemen ze dan 1e en 2e paasdag of paaszondag en paasmaandag. Met de Pasen wordt gevierd dat Jezus is herrezen uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging Blauwe maandag is het wanneer het voor de tweede keer in één maand volle maan is. December klonk naar klokjes en Stille Nacht. Paaszaterdag rook naar de binnen-kant van een vastentrommeltje, een mengeling van zoet, zoute drop en kleverige kinderhandjes. HET KAN NOG ALLES WORDEN Vandaag is het Witte Donderdag. Wit is de kleur van het licht. Wanneer zij op en donderdagmiddag tussen de bananendozen twee waardevolle pakketjes vinden, Witte donderdag is een virtuoze roman over onvervulde verlangens, racisme, vriendschap, liefde, loyaliteit en rivaliteit - en kent nog meer hoogstaande humor, bezieling en bravoure dan Bouzamours debuutroman De belofte van Pisa

Witte Donderdag - Wikipedi

Witte Donderdag Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen en de dag voor Goede Vrijdag. Op deze dag wordt het Laatste Avondmaal herdacht. Witte Donderdag heeft de naam wit gekregen, omdat dat de liturgische kleur van deze dag is. Op deze dag worden de kruisbeelden bedekt met witte kleden. Tevens is wit de kleur van datgene wat goed en heilig is WITTE DONDERDAG (avondmis, liturgische kleur: wit) Op Witte Donderdag vieren we het heilig Avondmaal waarbij Jezus op de avond voor zijn lijden en sterven de Eucharistie heeft gegeven en het priesterschap heeft ingesteld door de apostelen de opdracht te geven: Blijft dit doen om Mij te gedenken. Het is mooi als op deze bijzondere dag meerdere. Mijn vader zei dat ze op een speciale manier bepalen wanneer het Pasen is. Heeft het iets te maken met Witte Donderdag of Goede Vrijdag? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen en de dag voor Goede Vrijdag. Op deze dag wordt het Laatste Avondmaal herdacht. Witte Donderdag heeft de naam wit gekregen, omdat dat de liturgische kleur van deze dag is. Op deze dag worden de kruisbeelden bedekt met witte kleden. Tevens is wit de kleur van datgene wat goed en heilig is. Volgens de. Een dag voor Goede Vrijdag, op Witte Donderdag , zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel voor het Laatste Avondmaal.De dag markeert het begin van het lijden van Jezus. De term Witte Donderdag. Witte Donderdag De donderdag voor Pasen is de dag van het Laatste Avondmaal. Tijdens het avondmaal voorspelde Jezus zijn twaalf discipelen het verraad van Judas en de verloochening door Petrus. De paus spreekt op deze dag zijn 'urbi et orbi' uit, boetelingen worden weer tot de kerk toegelaten en gevangen krijgen kwijtschelding van hun straf Witte Donderdag laat ons zien hoe een mens tot het uiterste kan gaan in de liefde. Liefde, niet voor één persoon, maar voor alle mensen. Liefde die alles omvattend is, alles doorstralend. Liefde die wonderen doet, die alles vermag, en waarvan sommigen denken dat ze niet bestaat: Liefde die in zich vreugde draagt en verdriet omdat ze alles. Vandaag is het Witte Donderdag. Voor de tiende keer wordt de Passion gehouden. Dit is een groot muziekevenement over het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar is de processie virtueel. En het thema is aangepast aan de actuele gebeurtenissen: geef mij je angst. Ik zocht kant en kruis bij elkaar. Voor deze witte donderdag

Stella's Klein(e) Keuken: Pasta met (witte) asperges en

Vandaag treffen wij elkaar rond de Eucharistie, die de gehele spirituele rijkdom van de Kerk omvat, zoals Vaticanum II ons herinnert Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5.Terwijl wij de instelling van de Eucharistie gedenken tijdens de liturgie van Witte Donderdag, zijn wij ons helder bewust van wat Christus ons in. Alles over het boek Witte donderdag, geschreven door Mano Bouzamour in 2015. Lees 1 boekverslag over dit boek Witte Donderdag. Zusters en broeders, Wanneer je de handelingen van de Apostelen aan het lezen bent, valt het op hoe eenvoudig het geloof in Jezus wordt verkondigd. Met hoe weinig basis nieuwe christelijke gemeenschappen worden gesticht

Witte Donderdag 2021, wanneer is Witte Donderdag 2021

Wanneer je een nieuw topic opent, zorg er dan voor dat je dit in de juiste pijler doet, anders heb je kans dat deze door een van de burgemeesters wordt verplaatst. Zorg er ook voor dat je je aan de regels houdt. Witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag wen pase De gebeurtenissen van Witte Donderdag worden door alle Christenen herdacht. Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld alleen maar Protestanten aan Witte Donderdag doen. Bij verscheidene andere speciale dagen is dit echter wel het geval. Hoe vieren we het. De naam Witte Donderdag komt van de manier waarop de Katholieken de gebeurtenissen herdenken

Sinds oude tijden zingen we op Witte Donderdag - en wij zullen dat dadelijk aan het einde van deze viering ook doen - 'Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God'. Wanneer wij elkaar van dienst zijn wordt dat rijk waar vrede is en vriendschap zichtbaar en krijgt het handen en voeten Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt. God is ons genegen, / onze God geeft zegen, Hij die alles geeft Met de avondmis van Witte Donderdag opent de Kerk het paastriduum en wil zij het Laatste Avondmaal gedenken, toen de Heer Jezus in de nacht dat Hij werd overgeleverd, de zijnen in de wereld een bewijs gevend van zijn liefde tot het uiterste toe, zijn lichaam en bloed onder de gedaanten van brood en wijn aan God de Vader aanbood en als voedsel gaf aan de apostelen, en aan hen en hun.

Vandaag op Witte Donderdag is Jezus voor het laatst bijeen met zijn leerlingen, zij vieren het joodse paasmaal. Jezus vat zijn Evangelie nog eens voor hen samen. Spreekt met hen over een nieuw verbond, over een nieuw uur van bevrijding. Hij bidt voor zijn leerlingen Plechtige avondmis op Witte Donderdag. Calendar. Wanneer: april 18, 2019 @ 19:00 - 20:00 2019-04-18T19:00:00+02:00. 2019-04-18T20:00:00+02:00. Pastoor Oortman zal samen met mevrouw Zoet (pastoraal werker) voortgaan in de plechtige avondmis waarin het Heilige Sacrament wordt overgebracht naar het rustaltaar Wit of witte donderdag . Bij donderdag hoort het lidwoord DE, daarom gelden deze regels: De witte donderdag Een witte donderdag * Wanneer een DE-woord vooraf wordt gegaan door het onbepaalde lidwoord EEN donderdag dan is het zonder buigings-e. Ook mogelijk de donderdag of deze donderdag. Oefening van de da

Joh. 13:1-17 en 1 Kor. 12:12-22 Voetwassing en één lichaam Twee teksten hoorden we zojuist die centraal staan in deze viering. De eerste uit Johannes, waar Jezus de voeten van zijn leerlingen wast en de tweede uit Korintiërs, waar Paulus spreekt over de gemeenschap die één lichaam vormt. De teksten gaan over omzien naar elkaar Maar het witte wief haalt hem met reusachtige passen in en grijpt hem met een klamme hand bij zijn nek vast Wanneer een persoon egoïstisch of hebberig was, liep hij of zij een grotere kans dat de witte wieven langs zouden komen. Wanneer je de witte wieven niet lastigviel bleven ze in de meeste gevallen uit de buurt Dus op Witte Donderdag wordt herdacht dat Jezus en zijn leerlingen aan de vooravond van zijn kruisiging de Pesachmaaltijd nuttigden, het laatste Avondmaal. Wat is precies voetwassing. De wegen waren stoffig en onverhard in het vroegere Palestina en omdat men sandalen droeg werden de voeten vies van al het stof Download deze Gratis Vector over Witte donderdag en ontdek meer dan 11 Miljoen Professionele Grafische Middelen op Freepi

10 weetjes over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. DEN BOSCH - Met Pasen ben je vrij en zoek of eet je eitjes. En op Goede Vrijdag zijn diverse instellingen gesloten Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen (zie contact voor meer info) Parkeren: Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven De Tweede Kamer heeft het debat over de avondklok uitgesteld naar donderdag. Aanvankelijk stond het debat woensdag gepland maar op verzoek van D66 en ChristenUnie is dat een dag uitgesteld. Ze. Witte donderdag is de donderdag direct voor Goede Vrijdag. Op Witte Donderdag begint het Triduum sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de Paaswake overgaat in het Paasfeest. Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen herdacht. 1 Geschiedenis 2 Rooms-Katholieke traditie 3 Lokale gebruiken 4 Data De gebeurtenissen staan.

Video: Witte Donderdag 2021

Keuken van Roeline in Bennekom - vtwonenBasilicum – 't GroentehuisjeContact | www

Wat is de betekenis van witte donderdag, goede vrijdag en

Witte Donderdag is in de christelijke religie de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week.Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de paaswake overgaat in het paasfeest.. Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen en de instelling van de eucharistie door Jezus herdacht Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht. Deze dag dankt zijn naam aan de gewoonte om kruisbeelden en andere beelden op deze dag met een wit kleed te bedekken. Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus' lijden en sterven. 'Goede' verwijst naar de betekenis die Jezus' sterven heeft: een offer als verzoening voor zonden Op Witte Donderdag zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel: het Laatste Avondmaal. Judas verraadt Jezus die gevangen wordt genomen. Het is gebruikelijk in katholieke kerken om op Witte Donderdag kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit staat voor onder meer vreugdevol en heilig. Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus De term Witte Donderdag verwijst naar de gewoonte om alle kruisbeelden en andere beelden met een wit kleed te bedekken, dat na de dienst door een paars kleed wordt vervangen. De liturgische kleur van Witte Donderdag is dan ook wit. De liturgie van Witte Donderdag omvat de voetwassing van twaalf gelovigen door de priester, die Jezus en de apostelen symboliseren

Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag

WITTE DONDERDAG 9 APRIL 2020 _____ Het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag in de Corona tijd Het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag is voor ons Anitries één van de belangrijkste in het jaar. Helaas kunnen wij dat vanwege de huidige omstandigheden niet samen vieren in de gemeente Witte Donderdag is de dag bij uitstek waarop Jezus toont hoezeer Hij ons bemint. Met de woorden van psalm 5 zegt Hij tegen elk van ons: Ik kom bij jullie aan huis en kniel. Wij, mensen, houden van iemand omdat die persoon ons goed heeft gedaan, of omwille van zijn kwaliteiten, of omdat zij of hij lief, mooi, competent is en ons gelukkig.

Witte Donderdag - Wikikid

Wanneer zijn de witte dagen? De Witte Dagen vinden iedere maand plaats tijdens de 13e, 14e en 15e van de Islamitische maand (Hijri). Omdat de Islamitische kalender iedere maand iets korter duurt dan de Westerse zonnenkalender, verschuift ook de Westerse dagen waarop deze dagen plaatsvinden. Ongeveer met 1 dag per maand Wanneer alle 'deurtjes' geopend zijn, mag het hele blad met de 'deurtjes' weggenomen worden. Nu beluisteren er miljoenen christenen elk jaar op Witte Donderdag dit stukje evangelie. Toch beginnen ze niet allemaal de voeten te wassen van mensen die bij hen thuis komen Op Witte Donderdag vindt 's avonds in de kerken de eucharistie (rooms-katholieken) of de instelling van het avondmaal (protestanten) plaats. De gelovigen eten op deze avond brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar Jezus' lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen Witte donderdag. 29 maart 2018. Lijden en dood. Het roept vervreemding en verbijstering op. Ontzetting en ontzag. Het wordt enerzijds gewaardeerd, en anderzijds wekt het wrevel op wanneer mensen verwachten iets over handwerk te lezen en dan gaat het over iets waar men niets mee te maken mee wil hebben

Dit moet je weten over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en

Ik wens u een mooie Witte Donderdag toe. Anders dan anders. Het zal een geestelijke communie worden, maar in wezen hoeft dat niet minder te zijn. Laat het juist een 'meer' zijn, uitkijkend naar die zalige moment van samensmelting met de Heer binnen enkele weken. En, bijna vergeten: Aan onze priesters onder ons: een mooie witte feestdag Witte Donderdag (Voetwassing) Tekst: Johannes 12: 24 Uit de Naardense vertaling. Maar het is vast en zeker, zeg ik u: Als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft dan blijft hij alléén; maar als hij sterft draagt hij overvloedig vrucht. (Even ter inleiding de volgende gedachte: Er is niets lagers dan onze voeten Maar wanneer vinden koopavonden plaats? Meestal vindt een koopavond op donderdag of vrijdag plaats. In dit artikel is een overzicht weergegeven van de grootste steden en plaatsen van Nederland. Koopavonden Vooral voor mensen met een drukke dagbesteding (bijvoorbeeld een baan) is het niet eenvoudig om winkels te kunnen bezoeken Dat is wat wij op Witte Donderdag willen doen. We lezen uit de Bijbel, zingen enkele liederen en luisteren naar een aantal sonates uit het stuk 'Die Sieben letzten Worte unseren Erlösers am Kreuze' van de componist Joseph Haydn. Wanneer: Donderdagavond 17 april 2014 van 19:30-20:00 uur. Waar: De Vluchtheuvel in Heteren. Iedereen van harte.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen

Matthäus Passion Witte Donderdag. Wanneer. 24 maart 2016. 18:45. 59/45/30 inclusief koffie of thee in de pauze - ticket bestellen. Witte Donderdag: Lezing Het paasfeest was ophanden. Jezus wist dat zijn uur gekomen was: nu zou Hij de verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. Het gebeurde tijdens een maaltijd Witte Dondag (Jueves Santo) wordt gevierd in Spanje en minstens 4 andere landen. Het wordt gevierd op de donderdag voorafgaand aan Pasen. Bedrijven zijn normaal gesproken gesloten tijdens deze feestdag Het is Witte Donderdag en dan herdenken katholieken over de hele wereld het Laatste Avondmaal.Traditioneel worden er voeten gewassen en brood en wijn gedeeld met genodigden. In Rupelmonde hebben er er een andere traditie, daar wordt er met brood gegooid.. Folklore wordt in ere gehouden. De traditie van de Apostelbrokken is gebaseerd op een bakker die vroeger zijn zielenheil wou afkopen.Gaby De. Wanneer valt Pasen? Het paasfeest valt elk jaar op een andere datum. Om te weten wanneer het Pasen is, moet je de maanfasen kennen en weten hoe de zondagen vallen. Omdat een jaar 52 weken en een dag duurt - en bij schrikkeljaren twee dagen - veranderen de zondagen elk jaar van datum. Dit patroon herhaalt zich elke 28 jaar

Witte/crème kleurige kat kwijt (Update) - Weblog Staphorst

Paascyclus - Wikipedi

Witte donderdag, 29 maart 2018. Exodus 12, 1-8.11-14; 1 Kor. 11, 23-26; Johannes 13, 1-15. We vieren Witte donderdag, de dag en de avond waarop voor de leerlingen meer definitief duidelijk is geworden wie Jezus was Witte Donderdag 2020. Meditatie . Nu het onmogelijk is om in volle crisis de mooiste en diepste liturgie te vieren tijdens deze 'Goede Week', willen de medewerkers van Sint-Norbertus toch dicht bij je zijn. We geven je daarom een mogelijkheid om langs deze weg ingetogen aandacht te schenken aan de 'Goede Week' Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant Wit-Donderdag is die vyfde dag van die Heilige of Stille Week (volgens liturgiese telling, beginnend met Palmsondag as eerste dag van dié week), waarin Christene hulself vir Paasfees voorberei. Op hierdie dag herdenk die Christelike kerke die Laaste Nagmaal van Jesus saam met die Twaalf Apostels op die vooraand van sy kruisiging buite Jerusalem, soos beskryf deur die vier kanonieke evangelies. witte donderdag Wanneer: 09-04-2020 Voeg agenda-item toe aan kalender: vCal iCal Personeel Academisch Centrum Praktische Theologie KU Loket Lirias My KU Leuven Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring.

Jezus werd gemarteld, stierf en verrees uit de dood binnen drie dagen (triduüm). Dit is de kern van ons christelijke geloof. Op Witte Donderdag gedenken we dat Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden aan tafel zat: het Laatste Avondmaal Wanneer men brood bakt, bewaart men wat ongebakken deeg dat men laat rijzen tot de volgende bereiding. Dit desem voegt men dan toe aan het nieuwe deeg, zodat het kan rijzen. Brood zonder gist of desem is ongedesemd / ongezuurd brood en ziet er plat uit, want het heeft niet kunnen rijzen. Desem is ook een beeld voor 'nieuw leven' sardonisch wanneer er een vijand crepeerde, en schold kwaadaardig in het Arabisch. Ik kon het allemaal horen, ondanks de vier wanden van de cabine. Het bezorgde me koude rillingen, die heel langzaam over mijn schouders en rug liepen. Ik veegde mijn klamme handen droog aan de Eastpak en twijfelde over mijn eigen gedachten Vertalingen in context van Witte Donderdag is en in Nederlands-Frans van Reverso Context: Blij dat je belt, ik realiseerde me vanochtend dat het Witte Donderdag is en ik voelde me schuldig Witte Donderdag 2013. Geplaatst op 28-3-2013 door Beheerder. En ondertussen moet dat koninkrijk telkens weer oplichten wanneer mensen met elkaar brood en wijn delen, en wanneer zij voor elkaar tot brood en wijn worden. Ondertussen moeten wij voor elkaar als God zijn Witte Donderdag Posted in Geloof , Jezus , Katholiek , Laatste Avondmaal , Liefde , Persoonlijk , Verraad , Wanhoop , Witte Donderdag by mamakrieltje Laat ik voorop stellen dat dit blog tot stand komt door mijn Katholieke jeugd

 • Rijkste Nederlandse sporter aller tijden.
 • Experimenteerdoos elektronica.
 • Top 10 landen voetbal.
 • Hakselaar huren AVEVE.
 • Supersaver geld terug.
 • Figuurpons.
 • Twitch kings casino.
 • Zelf lamp maken karwei.
 • Terzake kundig.
 • Cement mixer huren.
 • Ruby necklace.
 • Eendeneieren kopen overijssel.
 • Puzzelronde met oplossingen.
 • Beste binnendeuren.
 • Passé composé.
 • Mijnmuseumpad 2 6412 ex Heerlen.
 • Steel Panther Label.
 • Nieuw vliegtuig kopen.
 • Zet de klok.
 • Hondenschool Kortemark.
 • Facebook Live geluid.
 • Suikervrij ijs.
 • Naam met betekenis overwinnaar.
 • Huis te koop Horssen.
 • Des mannelijk of vrouwelijk.
 • Botinfarct scheenbeen.
 • Chodsky Pes fokker Duitsland.
 • Vitamine B50 complex bijwerkingen.
 • Musea Brabant.
 • Kickboksen limburg België.
 • Welke tuinplanten zijn giftig voor katten.
 • Wat is cacao.
 • Reno dressing.
 • Leonardo Notarbartolo.
 • Reddit Android apps.
 • Lijstenmakerij Heerhugowaard.
 • Fitness eten vrouwen.
 • 112 media.
 • Lazio Roma.
 • Mobiele printer MediaMarkt.
 • Apen geluid downloaden.