Home

Stinzenplanten

Stinsenplant - Wikipedi

 1. g voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd zijn
 2. Stinsenplanten zijn planten die voornamelijk als sierplant rond de tweede helft van de 19e eeuw op landgoederen, buitenplaatsen, states en herenboerderijen werden gebruikt. Ze komen oorspronkelijk niet voor in Nederland, of slechts ver weg, bijvoorbeeld in Limburg. Vele van hen hebben hun natuurlijke verspreidingsgebied dus in andere landen en.
 3. Stinzenplanten. op volgorde van bloeitijd, met terreinen waar deze plant voorkomt. Klik op een stinzenplant voor meer informatie. Sneeuwklokje (Galanthus nivalis) Winterakoniet (Eranthis hyemalis) Boerenkrokus (Crocus Tommasinianus) Bonte krokus (Crocus vernus) Lenteklokje (Leucojum vernum
 4. Regionale stinsenplanten zijn planten, die slechts in een deel van Nederland stinsenplant genoemd kunnen worden, omdat ze in sommige delen van Nederland hun natuurlijke, wilde areaal hebben. Zo kan een soort in het wild algemeen zijn in de duinen, terwijl deze soort in Friesland alleen op en rond buitenplaatsen voorkomt
 5. In de definitie van wat stinzenplanten zijn staat onder meer dat ze niet in de omgeving in het wild voorkomen. Dat wil zeggen dat deze planten niet makkelijk verwilderen op het type grond in de omgeving van deze terreinen, anders zouden ze zich daar wel gevestigd hebben
 6. 16-apr-2019 - Bekijk het bord Stinzenplanten van Anita Eggens op Pinterest. Bekijk meer ideeën over planten, bloemen, schaduwtuinplanten
 7. Stinzenplanten vormden in die landschapstuinen een prima middel om de toen zo gewenste natuurlijke uitstraling inhoud te geven. Om het de planten zo goed mogelijk naar de zin te maken werd de bodem verbeterd door kalk toe te voegen, zoals ze in het land van oorsprong gewend waren

Deze bloeien voordat het blad aan de bomen komt en het bos donker wordt. Stinzenplanten kun je ook heel goed in je eigen tuin toepassen. Voor bijen hebben vroegbloeiende planten een grote betekenis: zij vormen vaak de enige nectarbron als de bijen in het vroege voorjaar voor het eerst uitvliegen. Allium ursinum De Warande heeft zich sinds 1986 gespecialiseerd in stinzenplanten, verwilderingsbollen en schaduwplanten. Ons assortiment bevat bloembollen die met de juiste verzorging vermeerderen (verwilderen) in tuin en park. Recenter hebben wij ook andere bloembollen, zoals Narcissen, Tulpen en Sieruien, aan onze expertise toegevoegd Stinzenplanten en Stinzenbollen. De termen stinzenplant en stinzenbol zijn afgeleid van het friese woord stins. Stins betekent stenen huis. De meeste stinzen zijn tussen 1200 en 1400 gebouwd als een versterkt stenen huis in de vorm van een toren

Stinzenplanten en stinzenbollen kunnen uitstekend gebruikt worden voor verwildering in een natuurrijke tuin. Stinzenplanten zijn strikt genomen niet inheems, maar zijn verwilderde sierplanten die in de afgelopen eeuwen zijn aangeplant in tuinen. Stinzenplanten vinden we veel bij oude buitenplaatsen en oude boerderijen. Een 'stins' is het Friese woord voor 'steenhuis'. Levering van de. Bloemen en planten door de brievenbus. Wij verkopen o.a. sneeuwklokjes in het groen, stinsenplanten, bloembollen, tuinplanten en groenten als jonge, geworteld Stinzenplanten zijn planten die van oorsprong niet inheems zijn, hun natuurlijke groeiplaats hebben in de landen rond de Middellandse zee en die door de Friese adel werden aangeplant in de tuinen bij hun woonstede, de stins. De term stinzenplanten werd rond 1830 geintroduceerd door de botanicus Botke die onderzoek deed naar deze planten Stinzenplanten Stinzenplanten Details Geschreven door Maarten van der Veer Gepubliceerd: 26 februari 2014 Laatst bijgewerkt: 11 juni 2018 Stinsenplanten. Stinzenplant is. Stinzenplanten. De stinzenplanten die het meeste voorkomen in de Martenatuin zijn Voorjaarshelmbloem Corydalis solida Holwortel Orydalis bulbosa Bostulp Tulipa sylvestris Italiaanse aronskelk Arum italicum Sneeuwklokje Galanthus nivalis Winteraconiet Eranthis hyemalis Wilde hyacint Scilla non-scripta Lievevrouwebedstro Asperula odorat

Stinsenplanten. Planten van de Nederlandse landgoederen ..

Stinzenplanten Stinze Stien

Stinzenplanten, de term werd voor het eerst gebruikt bij een beschrijving van planten rond een oude stins in Veenwouden, Friesland, een versterkt huis met rondom een gracht, uit de stins ontstond soms later een Friese state, waar vaak de stinzenplanten stonden Tot bijgoed worden de stinzenplanten gerekend die niet behoren bij de narcissen, tulpen en hyacinten. Naast de termen stinzenplant en stinzenflora wordt ook de term bijgoed gehanteerd. Het zijn de planten die niet tot de stinzenplanten worden gerekend maar die wel van belang zijn in het stinzenmilieu Stinzenplanten komen in heel Nederland voor, maar Fryslân neemt een belangrijke plaats in voor wat betreft de geschiedenis ervan. Daarom komen in dit boek ook de cultuurhistorische aspecten aan de orde, zoals de tuinkunst en de geschiedenis van de flora De naam 'stinzenplanten' dook voor het eerst op in 1932 in historische beschrijvingen van oude, Friese 'stinzen' ('stenen huis'). Op de Warande zijn stinzenplanten weer aangeplant en verwilderd. Een steeds wisselend lentefeest van januari tot in mei

Stinzenplanten kondigen het voorjaar aan. Bij oude buitenplaatsen, huizen van notabelen en herenboerderijen zie je ze met regelmaat. De kracht van de massa valt steeds weer op: velden vol sneeuwklokjes, krokussen, winterakonieten, holwortels etcetera De Stinzenplanten of Stinzenflora hebben hun naam te danken aan de stinzen die vooral op de kleistreken in Fryslȃn te vinden waren. Het waren de luxe woonsteden van de rijke elite. Er is nog maar weinig van over. Van wat er nog over is, zijn voor het grootste deel restanten, of een gebouw in oude stijl ter vervanging

Stinzenplanten zijn hier zo succesvol in dat ze kunnen verwilderen. Het verwilderen van vaste planten is soms een ongewenst effect in borders, maar over Stinzenplanten heb ik nog nooit iemand horen klagen. Integendeel, ik word heel blij van borders die al in januari helemaal wit beginnen te kleuren door pollen bloeiende Sneeuwklokjes Geniet mee van bloeiende stinzenplanten! Gerard van Buiten neemt je mee naar de stinzenhelling in de @Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. Hij legt uit wat stinzenplanten zijn, laat zien welke soorten er zijn en vertelt wat er zo leuk is aan deze planten! Related Videos. 9:43. Kerst in de hoogte Cursus 'Stinzenplanten in het historisch groen' (als onderdeel van de opleiding Hovenier historisch groen van het NCE) Op veel landgoederen en buitenplaatsen wordt het voorjaar ingeluid door de rijke bloei van de stinzenflora. In 1932 beschrijft J. Botke deze beplanting rond de Friese Schierstins te Veenwouden De auteurs van Stinzenplanten in Fryslân zijn veelal bekenden voor It Fryske Gea.Henk Buith is, naast voorzitter van Martenastate nu, sinds lange tijd nauw betrokken bij It Fryske Gea.Eerder als bestuurder en nog steeds als commissielid. Stefien Smeding is medewerker cultuurhistorie bij It Fryske Gea en is daarmee onder meer de schakel tussen de ontwikkeling en het beheer van al onze parken.

Stinsenplanten-soorten

Stinzenplanten groeien goed in een bostuin, het gazon, borders tussen vaste planten of bodembedekkers maar ook bij of onder bladverliezende heesters en loofbomen, maar niet onder coniferen. Ze hebben voldoende licht nodig. Ze houden niet van natte zware klein,. Stinzenplanten in een veenpolder, dat klinkt tegenstrijdig. Dat het wel kan, bewijst Wim Baas in Westbroek. In Westbroek, een dorp in het Utrechtse veenweidegebied, woont een chemisch ecoloog die zijn grote tuin heeft opgedeeld in een moerastuin en een stinzenplantentuin Stinzenplanten komen in Nederland op verschillende grondsoorten voor, maar op de lichte zandgrond willen ze nauwelijks groeien. De bodem moet voedselrijk zijn, maar ook los en luchtig. Als een buitenverblijf op arme zandgrond lag moest er dus veel gebeuren om de bodem voor stinzenplanten geschikt te maken. De grond moest worden bemest

Leucojum vernum (Märzenbecher) kaufen - De Warande

Stinsenplanten zijn planten die in bepaalde gebieden in Nederland alleen voorkomen op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige stadswallen en dergelijke. Het zijn in de regel planten met opvallende bloemen en voorjaarsbloeiers. Deze planten zijn in het verleden van elders aangevoerd en aangeplant om te verwilderen en hebben weten stand te houden 9789090311661 - Tuinieren met stinzenplanten door Trudi Woerdeman.. De tweede druk is geheel herzien en uitgebreid. Bijna alle foto's zijn nieuw. In het boek vind je vele nieuwe verhalen en krijg je belangrijke, nieuwe aanwijzingen. Je leest meer over Tuinieren met st. Stinzenplanten op Amelisweerd & Rhijnauwen. In de blog Galanthomania heb je al wat kunnen lezen over de herkomst en de geschiedenis van de stinzenplanten op Amelisweerd & Rhijnauwen. Hier vertellen we je graag wat meer over de verschillende soorten en de periodes wanneer ze bloeien Foto: Hyacinthoides non-scripta Interview met Heilien Tonckens door Omrop Fryslân - 27 februari 2020. Bijna alles in het leven van Heilien Tonkens >> (medeauteur Basisgids Stinzenplanten) draait om de bijzondere planten. In haar tuin staat een grote diversiteit, voor de leek nu nog wat verborgen tussen het groen

Grondsoort en stinzenplanten Stinze Stien

 1. Stinzenplanten zijn het meest bekend van de stinzenbollen zoals Sneeuwklokje, Boerenkrokus en Holwortel. Maar er zijn ook heel wat vaste planten en heesters die we tot de 'Stinzenplanten' rekenen. U vindt een aantal ervan hieronder. Meer leren over stinzenplanten: bekijk de video'
 2. Zo komt het OndersteBoven van de stinzenplanten tot leven en hopen we dat alle bezoekers ondersteboven raken van al dit fraais wat het voorjaar te bieden heeft. Dodonaeus, Cruijdeboeck, Antwerpen,1563 Holwortel. De Stinzenflora-monitor heeft correspondenten op 8 locaties in Friesland en ook een daarbuiten
 3. De stad Groningen barst van de stinzenplanten. In dit boek alles over de mooiste locaties en de meest bijzondere plantjes Vanaf het vroege voorjaar steken ze overal in Groningen hun kopjes weer boven de grond: stinzenplanten

De 40+ beste afbeeldingen van Stinzenplanten planten

 1. Stinzenplanten zijn over het algemeen planten die in Nederland niet inheems zijn. Het eigenlijke vaderland van veel soorten moet in zuidelijker en oostelijker landen gezocht worden, soms ver weg (Knikkende vogelmelk uit Zuid Europa en Kleine Azië), soms dichtbij (Wilde hyacint uit Groot-Brittannië)
 2. Stinzenplanten, mieren en schimmels hebben elkaar nodig Foto: Jörgen Caris. Stinzenplanten in een veenpolder, dat klinkt tegenstrijdig. Dat het wel kan, bewijst Wim Baas in Westbroek
 3. Stinzenplanten zijn vooral voorjaarsbloeiende bol-, knol en wortelstok gewassen en bosplanten die in het verleden aangeplant zijn op oude landgoederen, buitenplaatsen, boerenerven, pastorietuinen en kerkhoven.Door de jaren heen zijn ze verwilderd en worden tot een cultuurhistorisch onderdeel van de Nederlandse flora gerekend
 4. Stinzenplanten Deze planten werden op historische landgoederen door mensen geplant en waaierden uit naar de omringende omgeving. De naam verwijst het naar woord `Stins`, omdat deze planten op de Friese Stinzen voor het eerst werden geïnventariseerd

STIENS - Stinzenplanten. Struinen langs stinzen, staten, buitenplaatsen en andere bijzondere monumentale woningen. Bij steeds meer mensen een geliefde bezigheid in het vroege voorjaar. Met dank aan Stinze Stiens en Willem van Riemsdijk. Al vanaf half februari kleuren de eerste voorjaarsbloeiers de winterse landgoederen en parktuinen Studiedag Stinzenplanten Gerard van Buiten, hortulanus Botanische Tuinen Utrecht Een oude techniek biedt nieuwe kansen Stinzenplanten in de loofhoutbeplantingen van buitenplaatsen en kastelen bieden een uitbundig voorjaarsaspect in die periode van het jaar dat de beplantingen vaak een grauw en somber aanzien hebben De Martenatuin is een beroemde stinzentuin in het centrum van Franeker. De Martenatuin is gelegen achter de Martenastins, het 16de eeuwse stadskasteel waar nu Museum Martena in gevestigd is. De stinzenbloemen bloeien elk voorjaar uitbundig in de Martenatuin in Franeke Stinzenplanten is de verzamelnaam voor verwilderde voorjaarsbloeiers, die vanaf de zestiende eeuw zijn ingevoerd in ons land. Van oorsprong groeiden deze knol-, bol- en wortelgewassen alleen rond kastelen, borgen en buitenplaatsen. Tegenwoordig kom je ze bijna overal tegen

20-apr-2020 - Bekijk het bord Stinzenplanten van Anja Figee op Pinterest. Bekijk meer ideeën over tuin, planten, bloemen Stinzenplanten zijn verwilderde knol-, bol- en wortelgewassen die vanaf de 16de eeuw zijn ingevoerd. Van oorsprong groeiden ze rond kastelen, borgen en buitenplaatsen, maar tegenwoordig een aantal ook daarbuiten. Sneeuwklokje en bonte krokus zijn bekende voorbeelden, maar ook winteraconiet, holwortel en bostulp zijn stinzenplanten

Juweeltjes van het vroege voorjaar: stinzenplanten

> Stinzenplanten Uit de Nieuwsbrieven Stinsenplantenproject 2012 Eind vorig jaar heeft een groep vrijwilligers van de Stichting Santpoort in het kader van Jaar van de Historische Buitenplaatsen ongeveer 5000 bolletjes van stinsenplanten aangeplant op Spaarn-berg en in het Burgemeester Rijkenspark, delen van de ooit beroemde buitenplaats Spaarnberg Stinzenplanten Stinzenplanten zijn voornamelijk voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Veel stinzenplanten komen van oorsprong niet in Nederland voor, maar hebben zich aangepast en zijn verwilderd. De stinzenflora-monitor houdt bij welke stinzenplanten in bloei staan en waar Gerard van Buiten neemt je dit keer voor Groei & Bloei mee naar de stinzenhelling in de Botanische Tuinen Utrecht. Hij legt uit wat stinzenplanten zijn, laat..

Oosterse sterhyacint of Scilla sibirica

Stinzenplanten. De kans is groot dat u nog nooit van deze naam gehoord heeft. Het is dan ook een verzamelnaam voor een brede groep van planten die plantkundig niet aan elkaar verwant zijn. Stinzenplant slaat op een groep van planten die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, net zoals we spreken over de eenjarigen, de vaste planten of bv. de terrasplanten stinsenplant Planten die in hun verspreiding binnen een bepaald gebied (vrijwel) beperkt zijn tot stinsen, buitenplaatsen, oude boerenhoeven, pastorietuinen en aanverwante milieus zoals kerkhoven, stadswallen en slotheuvels.Definitie uit P.A. Bakker 1985, Stinzenplanten Stinzenplanten zijn vrolijk bloeiende bolgewassen die vaak al in vroegere eeuwen zijn aangeplant. De stinzenplanten worden met bordjes gemarkeerd zodat er een leuke route in een wijde boog om de borg gelopen kan worden. De informatieve teksten zijn voorzien van actuele foto's, zodat de route nog aantrekkelijker is geworden

Stinzenplanten. Stinzenplanten zijn planten die in het verleden bijna uitsluitend werden aangetroffen rond de zogenaamde stinzen en staten in Friesland; versterkte stenen landhuizen welk werden omgeven door een gracht en een boomsingel. De schaduwrijke plekken onder deze bomen waren een ideale voedingsbodem voor stinzenplanten Het voorjaar nadert. Voor het Universiteitsmuseum in Utrecht een mooie gelegenheid om t/m 2 mei een expositie over Stinzenplanten in te richten. In d Deze stinzenplanten komt ter plekke in grote aantallen voor. Op die zelfde plek is in de voorzomer de kleine valeriaan aan te treffen. Deze in Nederland vrij zeldzame plant profiteert van de beheersmaatregelen die het grasveld voedselarm houden

Stinzenplanten - Wilde Weeld

Stinzenplanten in parken Heremastate en Ter Huivra (27-02-2019) Dit item is verlopen op 13-03-2019. Het stinzenseizoen is weer begonnen en daarvoor hoef je niet helemaal naar het noorden van onze provincie af te reizen Studiedag Stinzenplanten. Een oude techniek biedt nieuwe kansen! Deze studiedag wordt gegeven op vrijdag 5 maart van 10-15 uur door Gerard van Buiten, Hortulanus Botanische Tuinen Utrecht en is speciaal voor tuinliefhebbers, hoveniers, beheerders en beleidsmakers. Wat kunt u verwachten Stinzenplanten zijn zowel uit oogpunt van cultuurhistorie als van ecologie waardevol. Juist op de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen is nog veel bewaard gebleven van dit oogstrelende erfgoed. Omdat het vroege bloeiers zijn, zijn ze ook ecologisch van betekenis als nectarplanten voor allerlei insecten (bijen, zweefvliegen A. Bakker - Stinzenplanten Het boek Stinzenplanten van de auteur A. Bakker is 12 maal gevonden, 0 maal nieuw en 12 maal tweedehands. Stinzenplanten is tweedehands te koop vanaf bij antiqbook.com

De Warande - Sterkebollen

Stinzenplanten zijn vooral voorjaarsbloeiende bol-, knol en wortelstok gewassen en bosplanten die in het verleden aangeplant zijn op oude landgoederen, buitenplaatsen, boerenerven, pastorietuinen en kerkhoven. Door de jaren heen zijn ze verwilderd en worden tot een cultuurhistorisch onderdeel van de Nederlandse flora gerekend Je bent welkom van 20:00-22.00 uur. Spreker Gerard van Buiten Toelichting onderwerp: Op 12 september komt Gerard van Buiten,expert op het gebied van stinzenplanten,een lezing houden over de planten die in het voorjaar een vrolijk aanzien aan tuinen en buitenplaatsen geven.De datum is zo gekozen dat u tips die op deze avond worden gegeven kunt gebruiken bij het uitkiezen en planten van bollen. Borgbloumkes in en rond Domies Toen in Pieterburen. Dit mag u niet missen! Elk voorjaar tonen bekende en minder bekende stinzenplanten een overweldigende bloemenpracht. In dit boekje worden de planten op originele wijze beschreven. De route langs boerderijen, tuinen, wemen en andere plekken in Noordwest-Groningen, kan met de auto, per fiets of lopend (geheel of gedeeltelijk) worden gevolgd Plan een lekker dagje weg in de natuur met de agenda van Natuurmonumenten. Ontdek meer dan 1000 activiteiten, ook bij jou in de buurt

Stinzenplanten en Stinzenbollen De Keltenho

 1. Deze stinzenplanten hebben zich bij de landgoederen verwilderd en komen ieder jaar terug. Op sommige plaatsen zijn de stinzen al lang verdwenen, maar herinneren de uitbundig bloeiende bloemen ieder jaar aan de plaats waar het gebouw ooit heeft gestaan
 2. Het seizoen van de stinzenplanten is begonnen. Deze verwilderde voorjaarsbloeiers laten hun kleuren hier en daar al zien, zoals op landgoed Overcingel in Assen. Het sneeuwklokje, trompetnarcis en.
 3. De stinzenplanten, dat zijn verwilderde voorjaarsbloeiers die vanaf de zestiende eeuw werden ingevoerd voor siertuinen, boeien haar mateloos. 'Het geeft vrolijkheid
 4. Stinzenplanten in Stiens. Trudy en Willem hebben een prachtige tuin vol stinzenplanten. De lente is in aantocht, de sneeuwklokjes en de winterakonieten zijn er weer klaar voor! Video in het kort. Trudy en Willem van Riemsdijk hebben het zogenaamde Dokterhûs in Stiens in oude glorie hersteld

Nadat stinzenplanten zijn uitgebloeid zijn is het belangrijk het loof te laten zitten. De aanwezigheid van het groene blad stelt de plant in staat om met behulp van fotosynthese suikers aan te maken en de bol te voeden. Zo sterkt de bol goed aan zodat hij het jaar erop weer kan bloeien Stinzenplanten - stins komt van het Friese woord stins dat stenen huis betekent - zijn kleurrijke voorjaarsbloeiers die vooral in de 18 eeuw werden geïmporteerd uit o.a. Zuid-Europa en Azië en als sierplant werden aangeplant bij landgoederen van adellijke families. Veel stinzenplanten zijn ingeburgerd en verwilderd 9. Stokroos (Alcea rosea). De prachtige, tweejarige stokroos (Alcea rosea) is geen gemakkelijke bijenplant.Op het blad verschijnen gemakkelijk roestplekjes. Geef Alcea een zonnig plekje uit de wind op voedselrijke, doorlatende grond.. Bijen in elk seizoen! Bijen zijn natuurlijk niet alleen in de zomer actief, dus als je ze echt een plezier wilt doen, zet je ook nectarplanten neer waar ze in. Stinzenplanten vormen een bijzondere groep verwilderende sierplanten. Ze bloeien al heel vroeg in het voorjaar van eind februari tot in april. De naam stinzenplant dook voor het eerst op in 1932 in historische beschrijvingen van oude, Friese 'stinzen' wat 'stenen huizen' betekent. Al eeuwen terug ingevoer Stinzenplanten komen in heel Nederland voor, maar Fryslân neemt een belangrijke plaats in voor wat betreft de geschiedenis van de stinzenflora. Daarom komen ook de cultuurhistorische aspecten aan de orde, zoals de tuinkunst. Daarnaast is er aandacht voor de belangrijkste floristen, die veel studie hebben gemaakt van deze bijzondere groep planten

Stinzenbollen voor verwildering in de natuurrijke tuin

In samenwerking met werkgroep Sandwijck organiseren we een voorjaarswandeling op landgoed Sandwijck met als thema stinzenplanten. Stinzen is een verzamelnaam van een bijzondere groep verwilderde bloemen. Met hun kleurige bloemen vrolijken stinzenplanten het (vroege) voorjaar op. Toen aan het einde van de 18de eeuw de aanleg van tuinen in de Engelse landschapsstijl een rage was, werden. Publicatiedatum: 28 maart 2012 Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl 11 april 2012 Wandelexcursie 'Stinzenplanten' in Wijckelerbos Wijckel, eens bijzondere historische plaats. Links van de toren het Wijckelerbos. WIJCKEL (NL) - Op woensdag 11 april 2012 organiseren It Fryske Gea en Bezoekerscentrum Mar en Klif een wandelexcursie door het.

Stinzenplanten in Fryslân, een rijk geïllustreerd boek over verwilderende voorjaarsbloeiers in het historisch groen, is uit. Nynke van der Ploeg onthulde dit unieke boek vandaag in Park Jongemastate in Raerd. Als dochter van de Friese florist D.T.E. van der Ploeg, schreef ze het voorwoord en ontving het eerste exemplaar. Directeur Henk de Vries van It [ De kleurenpracht van het voorjaar. In de gouden eeuw werd veel geld verdiend door Zeeuwse kooplieden die handel dreven in de overzeese gebieden Er komt steeds meer interesse in stinzenplanten, zegt Heilien Tonkens, deskundige op het gebied van de bijzondere planten. Dit jaar komt er onder andere een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse deskundigen, om de kennis over stinzenplanten in Fryslân nog verder uit te breiden Stinzenplanten zijn verwilderde sierplanten die vooral in de provincie Friesland bij landhuizen op het landgoed werden geplant en op boerenhoven en pastorietuinen. Het woord Stins betekend dan ook Stenen Huis en hiermee werden in die tijd de sterke stenen huizen aangeduid van de adellijke of aanzienlijke heren

Paarse dovenetel (Lamium purpureum) - Plant(en)namen

De lente is in aantocht. De eerste bolletjes komen voorzichtig weer boven de grond en kondigen het voorjaar met zijn vrolijke vroegbloeiers aan. Dit jaar wordt op 9 februari het nieuwe Stinzenflora seizoen officieel geopend in Friesland, de bakermat van de Stinzenflora in Nederland. Start van het nieuwe seizoen vindt plaats op de toepasselijke locati Stinzenplanten zijn verwilderde voorjaarsbloeiers - knol-, bol- en wortelgewassen - die vanaf de zestiende eeuw zijn ingevoerd in ons land. Van oorsprong groeiden ze rond kastelen, borgen en buitenplaatsen. Sneeuwklokje en bonte krokus zijn bekende voorbeelden, maar ook winterakoniet, holwortel en bostulp behoren tot deze planten Stinzenplanten zijn van oorsprong geïmporteerde planten,die werden gebruikt als verwilderingsplanten.Het betrof meest gefortuneerde mensen uit de middeleeuwen,die rondom hun woningen rijk bleoeiende platen wilden hebben Stinzenplanten zijn nu dus volop te zien. Kijk bij je volgende ommetje eens of je ze herkent? Lees 186 keer Laatst aangepast op vrijdag, 10 april 2020 19:15 Tweet Log in om reacties te plaatsen. terug naar boven Mijn Scouting. Mijn Scouting- vergeten of aanvragen. Activiteitengebied Groepsgrootte.

Stinzenplanten is opgenomen in de volgende (sub-)rubrieken: Flora; Natuur, Milieu > Flora, Fauna > Flora; Antiquariaat. Dit artikel wordt aangeboden door BoekenWebsite.nl. Meer informatie over de verzendkosten en leveringsvoorwaarden van BoekenWebsite.nl. Stinzenplanten. Hoofdtitel: Stinzenplanten: Uitgever: Terra Stinzenplanten De naam stinzenplant is afkomstig van het Friese woord 'stins' of stenen huis. Rijke mensen haalden vroeger planten uit verre streken vandaan om de tuin rond hun huizen, kastelen, boerderijen of kloosters te verfraaien. Vaak werd dit gedaan om de omgeving te laten zien hoe rijk men was

Naast de eeuwenoude bomen is het park één van de rijkste vindplaatsen van stinzenplanten in Friesland. Al vroeg in het voorjaar vormt zich op Martenastate een tapijt van duizenden bol- en knolgewassen. In totaal worden er op Martenastate 12 verschillende soorten stinzenflora aangetroffen Stinzenplanten in Fryslân recensie en informatie over de inhoud van deze nieuwe plantengids. Op 21 april 2020 verschijnt bij Uitgeverij Noordboek deze rijk geïllustreerde gids met informatie van de stinzenplanten die in Friesland voorkomen, geschreven door Aad van der Burg, Heilien Tonckens, Henk Buith en Stefien Smeding Vandaag een rondje Stinzenplanten gedaan en leuke dingen gezien. Ik liep er tegenaan dat ik bepaalde variëteiten niet als zodanig kon invoeren. Het betreft hier variëteiten die specifiek als Stinzenplant te boek staan. nl. het dubbele sneeuwklokje (Galathus nivalis plenus) en de roodnevige bloedzuring (Rumex sanquineus sanguineus) Tot de stinzenplanten behoren o.a. de welbekende sneeuwklokjes en krokussen, maar dat is een kleine selectie uit het grote aantal bol-, knolgewasjes en planten met wortelstokken die vroeg in het voorjaar bloeien. In 1915 schrijft Jac P. Thijsse in zijn Verkade album 'de Vecht':.

Planten die makkelijk verwilderen in de tuin

Stinzenplanten. Alles op onze website dat te maken heeft met het onderwerp 'Stinzenplanten'. Blogs over Stinzenplanten. Voorjaarsfeest in open tuin 'De Warande' De Warande is een prachtige natuurlijke tuin in de bossen van het landgoed Keppel in Laag Keppel bij Doetinchem Exotische stinzenplanten: komen van buiten Europa. Begeleiders: zijn geen stinzenplanten, maar groeien in de buurt van stinzenplanten. Tot mijn verrassing is de grote brandnetel zo'n begeleider. Het is begin april dat ik deze recensie schrijf en ook nog eens de tijd dat verschillende stinzenplanten in bloei staan Stinzenplanten in Stiens: open tuin met stinzenplanten Datum: 8 maart 2014, vanaf 10:00 Start locatie: Smelbrêge 6 9051BH Stiens. Een stralende stinzenpracht in het centrum van Stiens. De tuin heeft nog de oude structuur en het reliëf van de negentiende-eeuwse slingertuin Lente doet typische Friese stinzenplanten leven. De lente laat de bloemen bloeien en zorgt voor blaadjes aan de bomen. In Friesland ontwaken tijdens dit seizoen ee

Stinzenplanten, de minder algemeen bekende soorten Dier

Stinzenplanten zijn vrolijk bloeiende bolgewassen die vaak al in vroegere eeuwen zijn aangeplant. De stinzenplanten worden met bordjes gemarkeerd zodat er een leuke route in een wijde boog om de borg gelopen kan worden. De informatieve teksten zijn voorzien van actuele foto's, zodat de route nog aantrekkelijker is geworden In de Leeuwarder Courant stond vandaag een interessant artikel over Stinzenplanten. Meestal wordt aangenomen dat ze met de adel hier naar toe zijn gekomen, maar Hendrik van der Ploeg uit Donkerbroek is na een langdurige studie tot de slotsom gekomen dat ze in de periode van de Engelse Landschapstuinen in de mode waren, hij noemt als tuinarchitecten Lucas Roodbaard en Gerrit Vlaskamp Stinzenplanten in Fryslân is een rijk geïllustreerd boek over stinzenplanten. Het gaat om de verwilderde voorjaarsbloeiers in het historisch groen. De bol-, knol- en wortelstokgewassen die soms al eeuwen geleden zijn aangeplant op oude (Friese) landgoederen, buitenplaatsen, boerenerven en in tuinen bij pastorieën en woningen van notabelen Stinzenplanten blijven boeien Voor mij zijn stinzenplanten en D.T.E. van der Ploeg, mijn vader, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als kind nam mijn vader me al mee naar het bos van Jongemastate in Raerd. Met een grote oude sleutel die in zijn auto lag konden we het verlaten en verwaarloosde park in

holwortel of Corydalis cava
 • Paracetamol liquid caps Trekpleister.
 • Lekkage auto.
 • Chicago Med wikia.
 • Keurmerk coaches.
 • Chicago Med wikia.
 • KNO Almere.
 • McDonald's Voordeel.
 • Klok buitenmuur.
 • Vrijbuiter synoniem.
 • Musea Brabant.
 • Zwarte ketting Karwei.
 • Heeft een portiekflat een lift.
 • Congenitaal reductiedefect arm.
 • Wesley Instagram.
 • Olivia Trappeniers vader.
 • Frostbite 5e.
 • ATK Package (ASUS Windows 10 download).
 • Glorix bleekwater.
 • Kweekkas action.
 • Kuvasz Vereniging Nederland.
 • Religie betekenis.
 • Spelletjes met vuur.
 • Americain Amsterdam.
 • Speksteen kopen Limburg.
 • Winkels De Haan Vosseslag.
 • Te koop Baarn.
 • Bridgestone motorbanden S22.
 • Marriott Rotterdam.
 • Pigmentvlekken verwijderen Helmond.
 • Skoda octavia rs 0 100.
 • Auto crash filmpjes.
 • Brouw winkel Almere.
 • Sun lifetime.
 • Cronus.
 • LEGO The Joker Manor 70922.
 • Download Windows sound.
 • Kebra Nagast.
 • Ambulance kosten Nederland.
 • Thermen Limburg.
 • De Oprechte Almanak 2015.
 • Cursus haarstyliste.