Home

Jesaja 40: 1 11

De woorden in Jesaja 40:6b-7 doen denken aan de manier waarop de klacht in bijvoorbeeld Psalm 39, 49, 90 en 103 klinkt, of ook aan delen uit het boek Job (bijvoorbeeld Job 14). Het antwoord op de tegenvraag wordt dan gegeven in Jesaja 40:8 (vergelijk andere vertalingen die 40:6b-8 als één geheel nemen) Jesaja 40, 1-11. Bijbeltekst van de week - Jesaja 40, 1-11 . De perikoop wordt in de Hebreeuwse tekst afgesloten met een setoema, in de Naardense Bijbel twee punten.Maar de elf verzen worden ook onderverdeeld door driemaal een setoema: na de verzen 2, 5 en 8.Wat zich dan vertoont is dit: drie 'strofen' van drie verzen, ingeleid door twee verzen (de verzen 1 en 2) die als een opschrift. Jesaja 40:1-11 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Read verse in Statenvertaling (Dutch Jesaja 40:1-11 Het Boek (HTB) De Here is in aantocht. 40 Troost, o ga mijn volk troosten, zegt uw God. 2 Spreek met tederheid tegen Jeruzalem en zeg haar dat de dagen van verdrukking voorbij zijn. Haar zonden zijn vergeven en de Here zal tweemaal zoveel zegeningen geven als zij voor die tijd straf kreeg.. 3 Luister! Ik hoor de stem van iemand die roept: 'Baan een weg in de woestijn voor de. 'Toekomst zien' n.a.v. Jesaja 40: 1-11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, De Messiah van Händel opent ermee, met die troost: Comfort ye, my People'. Prachtige, inderdaad troostende muziek. Eigenlijk muziek voor Advent - met kerst ben je (om zo te zeggen) al 'te laat'. Het eerste deel van de Messiah staat immers bol van teksten.

Het tweede deel van Jesaja begint met een afgebakende eenheid in hoofdstuk Jesaja 40:1-11.Deze verzen vormen een proloog op wat er volgt in Jesaja 40-55: het boek van de troost.De perikoop is te verdelen in twee delen, waarbij Jesaja 40:1-8 lijkt op een roepingsverhaal en 40:9-11 een opdracht aan een overwinningsbode beschrijft (zie ook Genre [Jes. 40:1-11]) 40 1 40:1-8 Jes. 52:7-12 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3 40:3-5 Luc. 3:4-6 40:3 Mal. 3:1 Mat. 3:3 Marc. 1:3 Joh. 1:23 Hoor, een stem roept: 'Baan voor de HEER een weg door de woestijn. Oude Testament (Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jesaja ; hoofdstuk 40. 1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.. 2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.. 3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des. Jesaja 40 Het boek van de profeet Jesaja. HSV De verlossing van het volk Israël voorzegd. 1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van Jeruzalem. en roep haar toe. dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de. Jesaja 40 Jesaja 40. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 39. 39 1. 39:1-8 . 2 Kon. 20:12-19 2 Kron. 32:27-31 In die tijd stuurde koning Merodach-Baladan van Babylonië, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hizkia ziek was geweest en weer hersteld was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe

eerste advent, Jesaja 40 : 1 - 11 Ga troosten, jullie moeten troosten! Een nieuw begin in het boek van de profeet Jesaja, Jesaja deel 2. En het eerste woord, een werkwoord, is: troosten. In den beginne was: het troosten - de oproep, de opdracht tot troosten. Een God-gelijkend troosten Preek over Jesaja 40,1-11 (Advent): Geroepen tot verkondigen van een ongelooflijke boodschap. Voorzang: Psalm 118, 1 en 9 Votum en Groet Zingen: Psalm 24, 1. 4 en 5 1 De aarde en haar volheid zijn des HEREN koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te. Jesaja 40. Jeruzalem zal getroost en gered worden 1 Jesaja zegt: Jullie God zegt: Troost mijn volk alsjeblieft! 2 Spreek de bewoners van Jeruzalem moed in. Roep hun toe dat er een eind is gekomen aan al hun ellende. Ze zijn genoeg gestraft. Ze zijn meer dan genoeg gestraft voor alles wat ze verkeerd hebben gedaan Jesaja 40 vers 1-11 . Hoe onmogelijk het ook was gemeente, het is toch gebeurd. De Heere maakt een nieuw begin. Ook al heeft het volk in de tijd van Jesaja zwaar gezondigd. Jesaja moet ze vergelijken met Sodom en Gomorra. En Ezechiel schrijft zelfs dat zij het er nog goed vanaf hebben gebracht ten opzichte van het volk van Israel

Tekst: Jesaja 40:1-11 (eigen vertaling:) 1. Troost! troost Mijn volk, zegt jullie God. 2. Spreekt tot het hart van Jeruzalem en roept tot haar dat haar strijd is vervuld, dat haar schuld is voldaan, dat zij dubbel ontvangen heeft uit de hand van de HEER voor al haar zonden. 3. Hoor! Iemand roept: Bereidt in de woestijn een weg voor de HEER Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11 Tekst/thema: 'Toch troost' Samenvatting van de preek: Het is stil. Niet echt stil natuurlijk. Geluid genoeg. De nieuwsberichten buitelen over elkaar heen. Afgelopen week verscheen het bericht over de film die Wilders zou maken over de islam. Kort daarop verscheen op internet een stukje over de reactie van de. lezen + tekst Jesaja 40:1-11 Psalm 23,1 Gezang 7,3.4 doop Roselie de Groot Psalm 139,6.7 Gezang 7,5.6 Orde van dienst (Kampen middagdienst) Gezang 7,1 Psalm 44,7 lezen + tekst Jesaja 40:1-11 Psalm 23,1 Gezang 7,3.4 Gezang 7,5.6 Gezang 8,1.4. Loenen-Abcoude 14/12/97 Gouda 21/12/97 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<< Jesaja 40. 40. Sions verlossing komt. 1 Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden

Stahlwille 40-11 - Voor de professiona

 1. Jesaja 40; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Inhoud Jesaja. Troost voor Gods volk (1-11
 2. Jesaja 40:1-31—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen
 3. Jesaja 40 Lutherbibel 2017 Des Herrn tröstendes Wort für sein Volk 1 Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. 2 Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist; denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre Sünden. 3 Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht.
 4. 11 1 11:1-5 Jes. 9:5-6 16:5 32:1-2 42:1-7 Jer. 23:5-6 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2 11:2 1 Petr. 4:14 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3 Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op.
Exegese des Alten Testaments

Schriftgedeelte 1 over Vertroosting Israëls: Jesaja 40:1-11: Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden Jes. 40:26 Jer. 31:35 Sir. 43:6-10 Bar. 3:33-35 God zei: 'Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.' En zo gebeurde het. 1 11. De Messias en Zijn vrederijk. 1 Want Jes. 4:2. Hand. 13:22, 23. er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.. 2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, Jes. 9:5. de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN 1 Preek over Jesaja 40 - Schildwolde, 7 december 2014 - Kees van Dusseldorp - e2 adventszondag - Voorbereiding HA Liturgie Adventstekst* + kaar Jesaja 40:1-11. De kunst van het troosten.. Geschreven door Martin Kroon op 03 december 2017. Beide muziekstukken, geënt op Jesaja 40, laten iets zien maar vooral ook voelen van de spanning die er zit tussen het bestaan van de troost maar ook van de vergeefsheid van alles.

Wochenspruch 50 / 2016: Jesaja 40,3 - FeG Fürstenfeldbruck

Ritske Tulner - Jesaja 40, Preek ritske Tulner. De preek begint vanaf: het begin.. Bijbelteksten in deze preek. Jesaja 40: 1-11 JESAJA 40. 40. Soos 'n herder versorg Hy sy kudde. 1 Die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier! Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê. 2 Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom. sy swaarkry is verby, hy het geboet vir sy sonde, hy het van die Here die volle straf ontvang Lees Jesaja 40 online. Als de Heer met zijn adem over het gras blaast, dan verdroogt het, en de bloemen gaan dood. Gras verdroogt, bloemen gaan dood, en de mensen zullen sterven. Maar de woorden van onze God verliezen nooit hun kracht. Jesaja 40:7-8 - BGT. Het gras verdort, de bloem valt af Jesaia 40, 1-11. Jesaia 40, 1-11. Dit is een tekst. Snel naar: Teksten raadplegen; Over de vertaling; De Naardense Bijbel. Vertaald uit Grieks, Hebreeuws en Aramees door Pieter Oussoren en uitgegeven door Uitgeverij Skandalon | Contact. www.WouterTinbergen.n

KRACHT

Troost voor Jeruzalem [Jes

Schriftlezingen . 1 e lezing Jesaja 40: 1-11. 1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen. 2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. 3 Een stem van de roepende in de woestijn: Bereidt de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een. JESAJA 40,1-5.9-11 Eerste lezing uit de profeet Jesaja Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen Jesaja 40:1-11 . Troost voor Jeruzalem. 1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend. dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden. uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3 Hoor, een stem roept: 'Baan voor de HEER een weg door de woestijn

Jesaja 40: 1-11. De Verlosser komt! (3e adventszondag) Posted on 15 december 2014 by Henk van Veen . Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het zijn misschien wel de bekendste verzen van het profetenboek Jesaja: Troost, troost mijn volk Jesaja 40: 11. Jesaja 40. 11. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. Delen & Download. Download preek Gegevens aanvullen Bladwijzer leggen.

Jesaja 40, 1-11 - Naardense Bijbe

Overzicht hoofddeel 2.1 - Jesaja 40-48 De soevereiniteit en belofte van de HEERE. Het eerste gedeelte van het tweede hoofddeel (Jesaja 40-66) omvat Jesaja 40-48 en is als volgt onder te verdelen: 1. Goed nieuws voor Jeruzalem (Jesaja 40:1-11) 2 Preek bij Jesaja 40 : 1 - 11 Gemeente van Christus, Het stuk Comfort ye, dat Chris en Maarten ten gehore brachten na de Jesajalezing komt uit de Messiah, het prachtige meesterwerk van Georg Friedrich Händel. Een werk dat normaal gesproken in deze tijd van het jaar veelvuldig wordt uitgevoerd. Maar ja, corona Preek gehouden op 3 december 2017, Jesaja 40,1-11. Door ds. H.C. Mulderij. Gemeente van Jezus Christus, Troost. Troost is een naar woord zei iemand. Je wordt ermee vermoord, zei iemand. Er is troost die vrijmaakt, die een mens moed en nieuwe kracht geeft. Er is ook troost die doodmaakt Comfort for God's People - Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the LORD's hand double for all her sins. A voice of one calling: In the wilderness prepare the way for the LORD; make straight in the desert a highway for our God. Every.

Synagogaal jaar: 22 Kislew. De synagoge las op de voorafgaande sabbat Sidra Wajeesjev (Genesis 37 t/m 40). En op 24 Kislew begint Chanoeka. In de adventstijd klinken de woorden uit Jesaja 40:1 ons letterlijk als muziek in de oren: Comfort ye, my people! De Messiah van Händel wordt alom uitgevoerd en beluisterd Lezing: Jesaja 40, 1-11. Lied 439: 1, 2 en 3. Lezing Johannes 1, 19-28. Lied 456a (of b): 1, 2, 7 en 8. Uitleg en verkondiging. Zingen: lied 453: 1, 2, 3 en 4. God, dank u. Om wie we mogen zijn in u. Mensen gedragen door U. Ondergedompeld in uw liefde en trouw. Niet gedoemd tot onbegaanbare en doodlopende wegen. Maar mensen van verlangen. God spreekt woorden van troost - Jesaja 40: 12-31. De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld

Audio Schriftlezing & Overdenking 6-12-2020 Pdt

Jesaja 40:1-11 - SVV - Troost, troost Mijn volk, zal

Jesaja 40:1-11,Isaiah 40:1-11 HTB;NIV - De Here is in

ds. Niek Scholten: 'Toekomst zien' n.a.v. Jesaja 40: 1-11 ..

Tekst: Jesaja 40 1 - 11, Marcus 1: 1 - 11 . Thema: De puzzel van een bizarre belofte! [ DIA ] Stanley Hauerwas, een groot theoloog, vertelde ooit een verhaal over zijn vader die opgroeide aan de grens bij Mex ico. Zijn vader werkte hard voor zijn gezin door te metselen, zoals de andere mannen van de familie r 40.9 There can: Or City of Jerusalem, you have good news. Shout it as loud as you can God geeft een nieuwe toekomst onder een nieuwe Koning 1 Jesaja zegt: Maar net zoals er uit de stronk van een omgehakte boom weer een jong takje begint te groeien en vruchten krijgt, zal er een Zoon geboren worden uit de familie van Isaï (de vader van koning David). 2 De Geest van de Heer zal op Hem zijn. Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, de Geest van verstand, de Geest van raad, de. Jesaja riep echter op dat niet te doen maar te vertrouwen op God. Ook de Assyriërs waren immers niet meer dan een werktuig van de Heer. Belangrijk in alle profetieën van Jesaja zijn ook de pleidooien tegen afgoderij. Het tweede deel van het boek, hoofdstuk 40 tot en met 55, is ontstaan tijdens de Babylonische ballingschap

Preek Jesaja 40:1 - Schildwolde, 6 december 2020 - Kees van Dusseldorp Voorbereiding Heilig Avondmaal Thema: Maak je klaar voor de Heer. votum en groet Psalm 80:1,10 wetslezing Gezang 168 Vader vol van vrees en schaamte gebed adventskaarsen lezen; Jesaja 40:1-11 Johannes 1:19-28 Gezang 48:1,4 (GK03) (Lof aan de God van Israël) preek Psalm 42:1,3, Schriftlezing: Jesaja 40:1-11; Matteüs 3:1-12 Tekst: Matteüs 3:1-6 Baflo Blokzijl Gez. 133:1,2,3,4,5 Ps. 131:1,2,3 Ps. 131:1,2,3 Ps. 23:1,2 Ps. 23:1,2 Ps. 9:1,5,6, Jesaja 40:29-31 Chapter Parallel Compare 29 Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. 30 De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; 31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen. In de Joodse traditie is Jesaja 40 verbonden als haftara met de parasha Va'etchanan (Deut 3:23-7:11). De verzen uit Jesaja die nu aan de orde zijn getuigen van de grootsheid en macht van God, de Schepper. Hij wordt daarbij vergeleken met andere goden, of godenbeelden, die in het niets vallen bij Hem

Lust auf Bibel — Jesaja 40,1-11 Tröstet mein Volk - YouTube

Jesaja is een boek in de Tenach en het Oude Testament. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jesaja . Men onderscheidt meestal drie delen in het boek Jesaja: Jesaja 1-39, Jesaja 40-55 en Jesaja 56-66 Jesaja pleitte bij koning Hizkia dat hij zich op God zou verlaten voor bescherming, tegen alle menselijke logica in. Dat zou God Juda sparen. Toen Hizkia het aandurfde, brak een plaag uit in het legerkamp van de Assyriërs, zodat deze zich in allerijl terugtrokken Populaire tags. powerpoint Stille nacht Elia tegenstem nieuwjaar rechtvaardig Calvijn Aldegonde limerick zegen. Jesaja 40 : 1 - 11 Liederen. Gij die 't menselijke leve Jesaja 40:1 . SV: Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. WLC: נַחֲמ֥וּ נַחֲמ֖וּ עַמִּ֑י יֹאמַ֖ר אֱלֹהֵיכֶֽם 25-nov-2017 - Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Structuur [Jes. 40:1-11] - Vertaalaantekeningen - NBV.nl ..

26 februari (1e zondag van de 40 dagentijd) Een vonk die overspringt? Ezechiël 3 4 tot 15 (en Marcus 1:12-15) 12 februari Uit je dak! Marcus 2:1-12 5 februari Compassie Marcus 1:40-45 29 januari Bevrijdingsdag Marcus 1:21-28 15 januari Kanazondag Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11 8 januari Sporen van Licht Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12 1. Lezen: Jesaja 40: 1-11 Psalm 103: 8, 9, 10 Psalm 27: 7 Psalm 103: 11 Leestips: Psalm 103 (tijdelijk of eeuwig) 1 Petrus 1 (zie met name het slot) Hebreeën 11 (stad met fundamenten) Citaat: De hoop is als het morgenlicht. De kleinste straal daarvan zal weldra uitbreke Jesaja 40:28 - NBG. Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen. Jesaja 40:28 - BB www.bijbelgenootschap.n Schriftgedeelte - Heere verwachten, kracht vernieuwen - Jesaja 40: Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden

Jesaja 40:22 . SV: Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen Jesaja 38, 10-12.16: Gebed van Hizkia bij zijn herstel. Deutero-Jesaja (550-540 voor Christus) Jesaja 40, 1-5.9-11: Maak een weg Jesaja 40, 25-31: Nieuwe kracht Jesaja 41, 13-20: Nieuw leven Jesaja 42, 1-4.6-7: Dit is mijn Dienaar Jesaja 42, 1-7: Taak van de Dienaar Jesaja 43, 16-21: Ik zal iets nieuws beginnen Jesaja 45, 1.4-6: Met Cyrus wordt.

Impuls 01/19 by NEUES LEBEN e

Jesaja 40 (NBV) - EO

Jesaja 40: 1 - 2. Jesaja 40. 1. Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. 2. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden Jesaja 1:1-31—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

Jesaja 40 - Oude Testament - Statenvertalin

Jesaja 40 vers 31 maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, . Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt is uw kracht beperkt (Spr. 24:10) Jesaja 40:1-11 Troost voor Jeruzalem 1 1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3 Hoor, een stem roept Schriftlezingen: Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28 (of Marcus 1:1-8), 2 Petrus 3:8-13. Het eigene van deze zondag. Deze zondag wordt wel Populus Sion - Volk van Sion - genoemd naar de beginwoorden van de introïtusantifoon van deze zondag (Jesaja 19: 19): Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft niet meer te huilen De combinatie met Psalmen 80, ook een vaste psalm voor deze. 1 Jesaja 40, Nieuwe energie, als je hoopt op God! Bevestiging ambtsdragers Liturgie Voorzang: Ps 127,1.2 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 135,1.12 Wet Zingen GK Gez 158 Gebed Lezen: Jesaja 40,12-31 Preek over Jesaja 40,29-31 Zingen GK Gez 163 Bevestiging ouderlingen en diakenen Zingen: GK Gez 10 Gebed Zingen: LB Gez 78,1-3 Collecte Zingen Ps 18,1.8.9 Zegen Opmerking: Ik hoor het graag van.

HSV - Jesaja 40 - Het boek van de profeet Jesaja

 1. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan
 2. Jesaja 6 Jesaja ziet de heerlijkheid van de Here en wordt geroepen 35 Jesaja 7 Het teken van Immanuël 40 Jesaja 8 Assyrië overstroomt Juda, de HERE als heiligdom, wet en getuigenis 46 Jesaja 9 Komst Messias, God toorn over Efraïm 53 Jesaja 10 Gods toorn over Efraïm (vervolg), de tuchtroede Assur, een rest behouden, opmars van de Assyriërs 5
 3. Jesaja 40:1-11 Ik ben in Babel geboren. Mijn grootouders komen uit Jeruzalem. Ze noemen mij de tweede Jesaja, omdat ik schijn in doen en laten te lijken op de profeet Jesaja die 150 jaar geleden leefde. Een groepje mensen zit in Babel moe en verdrietig bij elkaar
 4. Jesaja 40, 1-5.9-11: Maak een weg Jesaja 42, 1-4.6-7: Dit is mijn Dienaar Jesaja 43, 16-21: Ik zal iets nieuws beginnen. Jesaja 45, 1.4-6: Met Cyrus wordt alles anders Jesaja 50, 4-7: God zal zijn dienaar helpen Jesaja 50, 5-9a: God helpt Jesaja 52, 7-10: De vreugdebode Jesaja 53, 10-11: De rechtvaardige dienaar Jesaja 55, 1-3: Heerlijke spijs.

Jesaja 40 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. uten) Ds. H. Hofman Sr. Jesaja 7:14 (2 van 2, meditatie ca. 40
 2. Jesaja 40:1-11 Zie, hier is uw God! Zie, de Here Here zal komen met kracht. vrijdag 6 december Jesaja 45:9-25 Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. zaterdag 7 december Jesaja 51:1-16 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des Heren
 3. g op het materiaal van Kind op Zondag. Zie voor voorbeelden en/of downloads hieronder
 4. Get this from a library! Jesaja 40,1-11 als Prolog : ein Beitrag zur Komposition Deuterojesajas. [Peter Klein
 5. Your browser does not support the audio element. Live-Kerkdienst. Diensten terugluisteren ; Praktische informatie ; Heilige Doop & Heilig Avondmaa
 6. Navertelling Jesaja 40,1-5+9-11. De eerste lezing is vandaag uit het boek Jesaja (OT). Voor alle kinderen wordt in dit project de navertelling gebruikt. God troost zijn mensen. Het volk van God woonde in een ver en vreemd land. De mensen voelden zich daar helemaal niet thuis. Alles was anders, het land, het weer, de taal, het eten

 1. De rol van Jesaja 40, 1-11 in het drama... (2005) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Geschiedenis van de terugkeer. De rol van Jesaja 40, 1-11 in het drama van Jesaja 40-55: Author: Woude, H.J.M. van der: Thesis advisor
 2. 1 JESAJA 48:1-11 NIEUW 25e Zondag na Pinksteren, 15 november 2015, Sneek (Oosterkerk). Lezingen: Jesaja 48:1-11, Mattheüs 25:1-13. Liederen: Psalm 105:1,2,3, Gezang 713, Psalm 119:17,21, Gezang 320, Gezang 221. INLEIDING De slaventijd in Egypte en de uittocht. De ballingschap in Babylonië en de terugkeer
 3. Uitzending gemist van 40 dagen zonder seks op Nederland 1. Bekijk deze uitzending van 40 dagen zonder seks dan nogmaals op Uitzendinggemist.ne
 4. BROODREDE 3 zondag 12 augustus 2012 19de zondag door het jaar - B I Koningen 19:4-8 en Johannes 6:41-51 Pater Ambro Bakker s.m.a
 5. (Jesaja 40:28-31). Vandaag wil ik een paar verzen lezen, en in plaats van het geven van commentaar op die verzen, wil ik ze voor zichzelf laten spreken. Daarom wil ik je voordat we de verzen 28 tot 31 van Jesaja 40 lezen, aanmoedigen om deze woorden tot je hart door te laten dringen, zeker als je jezelf op één of andere manier zwak voelt

Jesaja 40 - BasisBijbe

Jesaja 40:1-11 Inkleurkryte. This product can only be viewed by members. Reeds 'n lid? Teken in . Cart. Soek Sleutelwoord. Search for: Search. show blocks helpe Jesaja 60 - Statenvertaling zij zullen 38 met welgevallen 39 komen op Mijn altaar, en Ik zal 40 het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken. 36 Dat is, der Kedarenen. Van deze volken zie Ps. 120, de aantt. op vers 5. Mal. 1:11 Maar van den opgang der zon tot haar ondergang zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen;. Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen

12 Jesaja zegt: Jullie zullen blij op reis gaan en veilig in Israël aankomen. De bergen en de heuvels zullen over jullie juichen. De bomen in het veld zullen in hun handen klappen. 13 Op de plaats van doornstruiken zullen cipressen gaan groeien. Op de plaats van distels zullen wilgen gaan groeien. Dit zal de Heer voor eeuwig beroemd maken Zoek preken uit Bijbelboeken, van predikanten, of selecteer een serie over een bepaald onderwerp en vind geluidsopnames en vaak ook samenvattingen Jesaja 40:29-31, Degenen die wachten op de HEER zal vernieuwen hun kracht, Minimale Bijbel Vers Poster, Schrift Muur Kunst voor christelijk huis GoodGraceOnly. Van shop GoodGraceOnly. 5 van 5 sterren (7) 7 recensies € 5,10. Deuteronomium 15:1-11 Deuteronomium 34 Jozua Jozua 2 Richteren (Rechters) Richteren 11 Richteren 14 Richteren 15 1 Samuel 1 Samuel 17 1Koningen 1 Koningen 3 2 Koningen 2 Koningen 5 Nehemia Nehemia 8 Job Job 29:2-8 Psalmen Psalm 80 Psalm 126 Spreuken Spreuken 8:21-31 Prediker Prediker 3:1-15 Jesaja Jesaja 11 Jesaja 49:1-7 Jesaja 50:4-11 Jesaja. Via deze pagina kunt u de gehouden diensten terugluisteren. Mocht u om bepaalde redenen een complete dienst willen beluisteren, kunt u deze aanvragen bij de webmaster

ds. W. Pieters - Jesaja 40:1-11 - Preekaantekeninge

Jesaja 40 : 31. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Dit is wel een ernstige klacht welke de profeet Jesaja optekende uit de mond van het moedeloze Israël, dat door de verdrukking heen geleid werd. Een ernstige klacht, welke ook een aanklacht aan het adres van God kan worden genoemd Schriftlezing: Jesaja 56: vers 1 tot 8& Handelingen 8: vers 26 tot en met 40 Tekst: Handeling 8 vers 38 en 39 Thema: De doop van de kamerheer 1. Die doop heeft te maken met inzicht 2. Die doop heeft te maken met reiniging 3. Die doop heeft te maken met vreugde 2014-06-22 0930 Ds. G. van de Groep Schriftlezing: Mattheus 22 vers 1 tot en met 1 Orde van dienst (Middelburg morgendienst) Psalm 9,1 Psalm 9,8.9 lezen Jesaja 11-12 Psalm 27,1.7 tekst Jesaja 11:1-10 Psalm 105,1.2 Gezang 7,3.6. Loenen-Abcoude 15/12/9 Oud en Nieuw (1): Jesaja 40 vers 8 Een Bijbelse kijktafel voor de jaarwisseling. 'Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid' (Jesaja 40:8) maandag 13 januari Jesaja 59:1-8 Aan God zal het niet liggen dinsdag 14 januari Jesaja 59:9-15a Schuldbewust woensdag 15 januari Jesaja 59:15b-21 De HEER redt en bevrijdt donderdag 16 januari Jesaja 60:1-14 Stralen van geluk vrijdag 17 januari Jesaja 60:15-22 Eeuwig licht zaterdag 18 januari Jesaja 61:1-11 Jubeljaa

BILD-BIBEL- SCHÖPFUNG | Go4Jesus -Bibel – JesusProtestantse gemeente te Terneuzen

Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11 - KP

Jesaja 40:28, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken van. Jesaja 40 : 1 - 3. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen Vandaag spreekt Priscilla over Jesaja 40 vers 12 en Psalm 145 vers 3: Jesaja 40 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Psalm 145 3. De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden Naast het aanbod, wat u bij Preken bestellen kunt vinden, hebben we nog extra preken in voorraad. Een aantal van de extra preken staan nog op band / cassette en kunnen (op uw verzoek) aan u digitaal geleverd worden

Johannes 11:25-26 | DagelijkseBroodkruimelsLectuur - VBGGPredigten
 • Ibiza chique kleding mannen.
 • Elly en Rikkert allemaal kleuren.
 • Scooter lamp LED.
 • Combi sauna 2 personen.
 • Decathlon pijl en boog junior.
 • Biggest black hole.
 • Goede kapper Tilburg.
 • Leeftijd papegaai grijze roodstaart.
 • Politiek in Madagascar.
 • Lende vlees.
 • Keukens Maastricht.
 • Tandwiel afmetingen.
 • Vlag verkeerd om.
 • USAR Defensie.
 • Laserprinter vlekken op papier.
 • Fame musical characters.
 • Eerste schip ter wereld.
 • Pruimencake vegan.
 • Stentor Ermelo.
 • Burgerservicenummer paspoort.
 • Langzaam groeiende cypres.
 • Kwekerij vaste planten.
 • Papier op hout lakken.
 • Gekleurde rookbom maken.
 • CBS moslims in Nederland.
 • Konijn tekening hoofd.
 • Basic Fit Groningen bellen.
 • Orange chicken Nederland.
 • Cavernoom syndroom.
 • Tummy time baby.
 • Minecraft 3d map generator.
 • Wat is een Senaat amerika.
 • Pony.
 • HPV vaccinatie aanvragen.
 • Baby zwart wit zien.
 • Kindergarden Amsterdam vacatures.
 • Motmug kleding.
 • Werkblad verkeer groep 3.
 • Staatsliedenhuis Apeldoorn.
 • Salsa dansen cursus.
 • Windows mail bijlagen openen niet.