Home

Katheteriseren vrouw verzorgende IG

Blaaskatheterisatie van de vrouw (thuiszorg) • ZorgPad

30-06-2015 Blaaskatheterisatie bij vrouw (verblijfskatheter): 1 (van 2) Oosterlengte 20-1-2016 Blaaskatheterisatie bij vrouw (verblijfskatheter) (observatielijst) ja nee + - Cursist benoemt het doel Cursist benoemt de mogelijke complicaties Werkwijze ja nee + Ja, als je een Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) bedoelt, ook wel Verzorgende Niveau 3 genoemd. Dat is een opleiding inclusief de module verplegende elementen. Daarbij leer je katheteriseren, injecteren, inbrengen van een sonde en dergelijke Deze scholing is bestemd als basis leergang voor werknemers die niet in het bezit zijn van een Verzorgende (IG) - katheteriseren van de blaas bij vrouwen* - katheteriseren van de blaas bij mannen* - PEG-sondevoeding toedienen - blaaskatheter en maagsonde verzorgen - verzorgen van zwarte wonde voor vrouwen Aandachtspunten vooraf • Zet alle spullen binnen handbereik. • Afhankelijk van de katheter die u gebruikt, maakt u deze gebruiksklaar (zie instructiefolder fabrikant) en plaatst u deze binnen handbereik. • Was uw handen goed met water en zeep (vergeet uw duim niet!). • Als u nog spontaan kunt en mag plassen, probeer dan eerst op d

Blaaskatheterisatie bij een vrouw (+protocol) Educatie

Katheteriseren is het inbrengen van een buis in de blaas om op die manier urne af te laten vloeien. Je moet weten welke verschillende soorten katheters er zijn en hoe je een katheter in moet brengen. Ook moet je weten hoe wanneer en aan wie je afwijkende gegevens moet rapporteren en welke maatregelen je moet nemen als er complicaties optreden Vrouwen ervaren de katheters van Curan over het algemeen als pijnloos, onder andere dankzij de gladgeplijste eyelets die voor een soepele inbrenging zorgen. Naast het feit dat katheterisatie de blaasfunctie gezond houdt, vermindert katheteriseren het sociale ongemak waarmee u voorheen te maken had Katheterisatie vrouw. Ook het plaatsen van een katheter bij een vrouw, is een voorbehouden handeling die enkel uitgevoerd mag worden door een zorgprofessional met de juiste scholing en een bekwaamheidsverklaring. Dit kan zowel een verpleegkundige als een verzorgende IG'er zijn

Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen. Katheteriseren is een voorbehouden handeling, waar je in de praktijk regelmatig mee te maken krijgt. Als de blaas, om welke reden dan ook, zich niet spontaan ledigt, kan het nodig zijn een blaaskatheter in te brengen Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren. De bijscholing Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren is speciaal ontworpen voor de Verzorgende IG en Verpleegkundige. Ideaal om bevoegd te blijven voor het BIG-register, als opfriscursus of als verdieping van je diploma Verzorgende IG of Verpleegkundige. Inschrijve

Maar toen ik stage liep in een verzorgingshuis viel mij op dat verzorgende IG'ers bewoners katheteriseren, injecteren en aan wondverzorging doen. ik was verbaasd want ik dacht dat je daar een minimale niveau 4 verpleegkundige opleiding voor nodig had Verzorgenden IG en verpleegkundigen die (gaan) werken in de thuiszorg, Dag 2 staat in het teken van injecteren, blaasspoelen, katheteriseren (man/vrouw en suprapubisch), inbrengen neus-maagsonde, sondevoeding en verzorgen van PEG-sondes. Module 3 - Effectief communiceren en toetsing Nu we de betekenis van verzorgende IG hebben opgehelderd, kunnen we bekijken wat een verzorgende IG doet. Een verzorgende IG helpt en ondersteunt mensen die zichzelf (tijdelijk) niet kunnen redden. Denk aan oudere mensen, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen Cursus: Het urinewegstelsel, katheteriseren Datum: 12 april 2021 Tijdstip: 13:30-16:30 Locatie: Laan v/d Ram 23B, Apeldoorn Voor wie is deze cursus. Verzorgende IG; Verpleegkundige; Voor deze cursus is het een pré dat je MBO niveau 3 minimaal hebt afgerond

Het katheteriseren bij een vrouw (verblijfskatheter) is een onderdeel van de 3 jaarlijkse Wet BIG-scholing. Doelstelling scholing: De deelnemer/medewerkers is in staat op basis van het Vilans protocol de voorbehouden of risicovolle handeling zoals hier staat vermeld, op de juiste wijze uit te voeren en is na de scholing bekwaam om de handeling in de praktijk zelfstandig uit te voeren deze Wiki bevat leerstof over katheteriseren man en vrouw, eenmalig katheteriseren, verzorgen van de suprapubisch katheter en blaasspoelen. Vista college leerjaar 2 : SVP, thema katheteriseren Ga naa V. Wet BIG en verpleegtechnische vaardigheid: Katheteriseren. Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren Dit mag alleen door een arts, verpleegkundige of verzorgende gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is: het katheteriseren van de blaas bij mannen is namelijk een voorbehouden handeling. Deze cursus geeft kennis en inzicht die nodig zijn om veilige zorg te kunnen geven aan patiënten die een blaaskatheter nodig hebben Onze medische trainingen voor zorgprofessionals zijn geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen. Actueel en sluiten volledig aan op het werkveld

Vandaag op snuffelstage geweest. Er moet een blaascathethed bij een man geplaatst worden. Dus was ook benieud hoe dat bij een vrouw in zijn werk ging. Dus even gegoogled en daar kwam Ik deze text tegen Het inbrengen van de blaaskatheter via de urinebuis mag uitgevoerd worden door een verpleegkundige. In Nederland zijn hier uitzonderingen op. Aangezien blaaskatherisatie bij een man een. Protocollen Voorbehouden, SPOT 16-7-2015 Zelfkatheterisatie bij vrouw Omschrijving De cliënt kan na instructie zichzelf katheteriseren Tip niet meer tonen Ga naar Vilans KICK-portaa Onderstaande vaardigheid wordt getoetst aan de hand van het actuele Vilans protocol, Katheteriseren vrouw met verblijfskatheter 1 Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor jongen VH Blaaskatheterisatie. 1 Kwalificatiedossier mbo Verzorgende IG Crebonr Brancheverbijzonderingen» Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (Crebonr )» Gehandicaptenzorg (GHZ) (Crebonr )» Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (Crebonr )» Kraamzorg (KZ) (Crebonr ) Versie Gewijzigd 2016 Geldig vanaf Opleidingsdomein Zorg en welzijn (Crebonr ). 2 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door. 2011 Verzorgende IG , MBO niveau 3 , Landstede Raalte . Cursussen. 2020 Fysieke en mentale training. 2019 Medicatietraining. 2017 Omgaan met agressie. 2017 BHV. 2017 Medicatie training. 2012 Omgaan met seksualiteit VGZ . Werkervaring . Apr 2019 - heden Thuiszorgorganisatie in omg Deventer (3 dagen/week) en de verstandelijk gehandicaptenzorg

Start de E learning verzorgende ig voor voorbehouden handelingen met veel aandacht voor praktijk én geaccrediteerd bij de Kwaliteitsregister Katheteriseren bij vrouwen (intermitterend) (door middel van een katheter voor éénmalig gebruik) Let op! Dit is een Voorbehouden Handeling De handeling mag alleen worden verricht door een bevoegd persoon en in opdracht van een arts. Doel - Kunstmatig legen van de urineblaas via de urethra Omschrijving. Inleiding Het inbrengen van een blaaskatheter is een veel uitgevoerde handeling in de gezondheidszorg. Dit mag alleen door een arts, verpleegkundige of verzorgende gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is: het katheteriseren van de blaas is namelijk een voorbehouden handeling

Katheteriseren Verzorgende IG & Maatschappelijke

Katheteriseren. Anneke Meerkerk. Verpleegkundig specialist, urologie. Beatrixziekenhuis. Graag wil ik de zaken waar discussie over was tijdens de workshop katheterisatie onder jullie aandacht brengen. Reinigen van labia: eerst labia major en daarna labia minor ( pag. 73, richtlijn katheterisatie Deze site gaat over het al dan niet intermitterend katheteriseren van de blaas.Ook een verblijfskatheter wordt besproken evenals het eenmalig katheteriseren.. Zelf ben ik een ervaringsdeskundige. Dit en mijn kennis van internet brachten mij ertoe een website te maken voor mensen die katheteriseren Met de opleiding tot Verzorgende-IG (VIG) leer je vaardigheden die je in de praktijk gaat uitoefenen. Je werkt met mensen die zorg nodig hebben. Na je opleiding mag je werken als verzorgende-IG (VIG) in de sector gezondheidszorg. Er zijn verschillende werkvelden en branches waar jij aan de slag kunt met jouw diploma Verzorgende-IG (VIG)

'Laat verpleegtechnische handelingen bij verzorgenden

Risicovolle handelingen zijn handelingen die onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. In artikel 36 van de Wet BIG worden 14 categorieën risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen.Voorbehouden handelingen mogen beroepshalve slechts worden uitgevoerd door personen die een bepaalde titel dragen (zoals artsen) 1 Kwalificatiedossier mbo Verzorgende IG Brancheverbijzonderingen» Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)» Gehandicaptenzorg (GHZ)» Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)» Kraamzorg (KZ) Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Zorg en welzijn Crebonr Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur wordt. Deze Excel Checklist Verzorgende Thuiszorg IG geeft u een overzicht van alle eigenschappen of skills waar een verzorgende aan kan voldoen. De checklist is een zeer geschikt communicatiemiddel om de gecertificeerde eigenschappen te kunnen communiceren tussen zorginstelling, verzorger en client Als Verzorgende IG zelfstandig aan de slag. Zelfstandig aan de slag bij jou in de buurt of intramuraal. Savant biedt diverse mogelijkheden! Bij Savant ga je als Verzorgende IG zelfstandig op pad bij jou in de buurt en heb je alle ruimte om je cliënten de persoonlijke aandacht te geven die ze nodig hebben

V. Training Katheteriseren. Tijdens deze training worden de handelingen rondom katheteriseren aangeleerd, geoefend en getraind onder begeleiding van een deskundige docent. Bij voldoende vaardigheid is er mogelijkheid om de handelingen te laten toetsen door de docent aan de hand van Vilans-protocollen. Er wordt GEEN THEORIE behandeld een katheter inbrengen bij een man (niet verzorgende IG) intermitterend katheteriseren (man (niet verzorgende IG)/ vrouw)) een blaas- en katheterspoeling uitvoeren met spuit. een urine opvangzak doorkoppelen en legen; Verzorgenden IG en verpleegkundigen zijn in staat om volgens Vilans protocollen Verzorgende IG Injecteren. Intramusculair injecteren * Datum laatste (big) training * Subcutaan Katheteriseren vrouw * training * Katheteriseren kind * Datum laatste (big) training * Blaasspoelen * Datum laatste (big) training * Suprapubische katheter verzorgen * Datum. Het BIT-team verzorgt instructielessen en scholingen met betrekking tot verpleegtechnisch handelen. Waarom scholing door het BIT-team? In je werk als verpleegkundige en verzorgende IG kan het voorkomen dat je niet meer aantoonbaar bekwaam bent of dat je jezelf niet meer bekwaam voelt om bepaalde verpleegtechnische handelingen uit te voeren

Blaaskatheterisatie - Wikipedi

VERZORGENDE-IG Titeloverzicht opleiding verzorgende-IG 11 Voortplantingsstelsel vrouw 12 Voortplantingsstelsel man 13 Bewegingsstelsel 14 Bloed, immuniteit en lymfestelsel 8 Katheteriseren en blaasspoelen 9 Maagsonde en sondevoeding 10 Partus ondersteunin Dit is een volledig uitgewerkt document over katheteriseren. Katheteriseren man/vrouw eenmalig verblijfskatheter en suprapubische katheters wat doet een verzorgende

Katheteriseren (vrouw) Doczero E-learning - YouTub

Verzorgende IG i.o. bij 's Heeren Loo Apeldoorn en omgeving, Nederland 23 connecties. Lid worden en connectie maken - Katheteriseren man / vrouw - Suprapubisch katheter verzorgen - Maagsonde inbrengen - Peg-sonde verzorgen - Diabeteszorg ( glucose prikken,. Als Verzorgende IG stimuleer, begeleid en verzorg je de cliënten. Je verricht ook veel verpleegtechnische handelingen; zoals het verzorgen vanwonden en katheteriseren. Als Verzorgende IG bied jij een luisterend oor aan de cliënt. Je bent ook de schakel tussen andere zorgprofessionals en de familie VPK VZ-IG Bejaarden-verzorgende (BV) MDGO-VZ (lang) MDGO-VP (lang) Ziekenver-zorgende voor 1986 Ziekenver-zorgende Blaas bij vrouwen katheteriseren (Eenmalige catheters) x x x x Blaas bij vrouwen katheteriseren (verblijfscatheters) x x Blaaskatheter observeren en controleren x x

Wat is het doel van deze cursus. Het doel van deze cursus is dat verzorgenden en verpleegkundigen, die bevoegd zijn om de handelingen uit te voeren, beschikken over actuele kennis en bekwaam zijn en blijven in de uitvoering van Verpleegtechnische vaardigheden Als Verzorgende IG stimuleer, begeleid en verzorg je de cliënten. Je verricht ook veel verpleegtechnische handelingen; zoals het verzorgen van wonden en katheteriseren. Als Verzorgende IG bied jij een luisterend oor aan de cliënt. Je bent ook de schakel tussen andere zorgprofessionals en de familie Als verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) mag je de titel VIG-er voeren. Je bent onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door jou geleverde zorg op het gebied van verpleegtechnische en psychosociale handelingen

Als je je aanmeldt voor de Praktijkdag Katheteriseren, worden deze e-learnings automatisch toegevoegd aan je account. Je hoeft ze dan dus niet los aan te schaffen. Voor wie Verzorgende IG en Verpleegkundigen (niveau 3, 4 & 5). Over de docent Ada Meerse is de docent van de Praktijkdag Katheteriseren De blaaskatheter is een katheter voor het afvoeren van urine uit de blaas. Deze module is gericht op: eenmalig katheteriseren bij een vrouw; het inbrengen van een verblijfskatheter bij een vrouw; het verwijderen van een verblijfskatheter bij een vrouw Met de opleiding tot Verzorgende-IG (VIG) leer je vaardigheden die je in de praktijk gaat uitoefenen. Je werkt met mensen die zorg nodig hebben. Na je opleiding mag je werken als verzorgende-IG (VIG) in de sector gezondheidszorg. Er zijn verschillende werkvelden en branches waar jij aan de slag kan met jouw diploma Verzorgende-IG (VIG)

Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Verzorgende IG bij Duobus B.V. Almere-Stad en omgeving, Nederland 117 connecties. Lid worden en connectie maken Katheteriseren van de blaas bij vrouwen (voorbehouden handeling). Maagsonde observeren en controleren. Verzorgen van zwarte wonden. Zuurstof toedienen

Waar je mevrouw helpt met zijn steunkousen, heeft meneer Vogel hulp nodig bij de verzorging van een stoma. Ook andere verpleegtechnische handelingen zoals katheteriseren, injecteren en het verzorgen van wonden komen voorbij. Als Verzorgende IG draag jij de verantwoordelijkheid voor een breed scala aan verzorging en verpleegtechnische handelingen Vacature Gediplomeerd Verzorgende IG zzp in Amsterdam. De cliëntpopulatie op de Meijboom is divers. Cliënten vragen met name ondersteuning bij het wassen en aankleden, maken van de transfers, helpen bij het eten en drinken geven. Hiernaast is een deel van de werkzaamheden begeleiding geven aan de dagelijkse structuur van hun leven Je voert verpleegtechnische handelingen uit zoals katheteriseren en het toedienen van medicatie via de neus en maagsonde. Voor meer informatie over deze vacature neem je contact op met Gijs Oosterveld op 06-12631989 of via gijs@derec.nl. Functie-eisen. Je beschikt over een mbo - niveau 3 verzorgende IG diploma; Je kan 24 - 32 uur aan de slag

 1. Verzorgende IG - Dynamiek en Afwisseling - Regio Rhoon. Ben jij op zoek naar meer afwisseling en dynamiek als Verzorgende IG, het internet staat vol met kansen. Maar welke kans is voor jou geschikt? Wij helpen je graag een keuze te maken! Standplaats: Rhoon; Uren: 16 tot 32, 32 tot 36; Functie: Verzorgende IG niveau 3, Verzorgende niveau
 2. katheteriseren. Gewerkt wordt met het elektronisch cliëntendossier en een iPad. Keuze kernfunctie Omdat de functie Verzorgende IG, niveau 3 werkzaam is in een intramurale setting en zowel somatische als psychogeriatrische cliënten verzorgt en begeleidt, is de kernfunctie Verzorgende verpleeg- en verzorgingshuis van toepassing. Keuze kaderteks
 3. istratieve organisatie Mark Paur, Toine van Boxel. Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management.

Als je verzorgde ig bent mag je dan iemand injecteren

 1. Als verzorgende IG De voorbehouden handelingen zijn: - maagsonde inbrengen; - katheteriseren (mannen en vrouwen); - subcutaan en intramusculair injecteren. De opdrachten in dit boek zijn bedoeld als hulpmiddel bij het aanleren van verplegende elementen, die je in de beroepspraktijk in verschillende werkvelden mag uitvoeren
 2. Naast verzorgende en begeleidende taken worden tevens handelingen verricht, zoals complexe wondverzorging en katheteriseren. Gewerkt wordt met het elektronisch cliëntendossier en een iPad. Omdat de functie Verzorgende IG, niveau 3 werkzaam is in een intramurale setting en zowel somatische al
 3. Toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen, verpleegkundige. Vind je het belangrijk om als ZZP kwaliteit van zorg te bieden en dat te kunnen aantonen, kom dan je vaardigheden laten toetsen in een van de regio's en toon je bekwaamheid
 4. Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) - MBO 3 Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Verzorgende ziekenhuis/revalidatiecentrum op MBO niveau 3 en/of 4. Heb je nog geen diploma op MBO-niveau 3 of 4, dan kun je een bovenstaande studie gaan doen, ook in deeltijd, dus als je al werkt
 5. De komende tijd delen we verhalen van medewerkers uit de corona-frontlinie. Zij vertellen over hun werk tijdens de coronacrisis en welke impact dit op hen heeft. Dit keer is het woord aan verzorgende IG Marieke Busstra. Marieke werkt in woonwijkcentrum Het Ellertsveld in Schoonoord en vertelt over haar werkzaamheden tijdens de coronacrisis
 6. Houd als verpleegkundige of verzorgende je activiteiten voor deskundigheidsbevordering bij in je persoonlijke portfolio in het Kwaliteitsregister V&V

Zorgwerk wil graag dat je als Verzorgende IG of Verpleegkundige iedere drie jaar deze scholing volgt, zodat je aantoonbaar bekwaam bent én jezelf bekwaam voelt om deze handelingen uit te voeren. De training Verpleegtechnische Handelingen is een leuke vorm van trainen voor de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen Voor onze opdrachtgevers in en om Nijmegen zijn wij op zoek naar een Verzorgende IG. De opdrachtgevers bieden zorg aan diverse cliëntgroepen, zowel lichamelijk alsmede verstandelijk beperkt, zowel hoger - als lager niveau. Onze opdrachtgevers hebben veel oog voor het personeel en proberen de zorg zo goed mogelijk, ergonomisch in te regelen Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Samen met zorgaanbieders gaan we voor kwaliteit en betaalbare zorg Katheteriseren van de blaas bij vrouwen*: Katheteriseren van de blaas bij mannen*: Blaasspoeling uitvoeren: Zuurstof en ademhaling Toedienen van zuurstof4 Mond - en keelholte uitzuigen Tracheacanule en tracheastoma verzorgen (ZH, VVT, GHZ) Onderzoek en puncties Verzamelen.

Een verpleegkundige is een man of vrouw die patiënten verpleegt. Als verpleegkundige moet je ook een aantal verpleegtechnische vaardigheden behalen zoals stoma zorg, katheteriseren, 3 dingen meer namelijk infuus aanbrengen, bloedprikken en het uitzuigen van dingen uit het lichaam. De rest mag een verzorgende IG ook allemaal uit voeren In mijn klas zit een vrouw van 56 die verloskundige is.. Maar zij moestecht perse de diploma DA hebben, anders kon ze er geen werk in vinden.. Terwijl ze ruim HBO heeft gehad en al jaaaaaaren ervaring. Dus ik denk dat jij dan ook een verzorgende-IG oid zou moeten hebben om dat te mogen. Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register Als Verzorgende IG help en ondersteun je mensen die zichzelf (tijdelijk) niet kunnen redden. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen. Je biedt ze zorg en begeleiding op de diverse levensgebieden Inleiding. Periodewijzer periode 5 t/m 8, schooljaar 2012 - 2013, verzorgende-IG. In dit document staan in vier periodewijzers alle onderwerpen vermeld waaraan gedurende het tweede. leerjaar (periode 5 t/m 8) van het schooljaar 2012 - 2013 gewerkt zal worden. De vier periodewijzers. sluiten aan bij beoordelingseenheid 02: 'Ik werk volgens het zorgplan

Als verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) mag je de titel VIG-er voeren - katheteriseren (mannen en vrouwen); - subcutaan en intramusculair injecteren. De opdrachten in dit boek zijn bedoeld als hulpmiddel bij het aanleren van verplegende elementen, die je in de beroepspraktijk in verschillende werkvelden mag uitvoeren.. Beroepspraktijkvorming verzorgende ISBN: 9789031336524 - Dit boek is bestemd voor verzorgenden die kiezen voor de uitstroomvariant verplegende elementen. Al Verzorgende IG (0-28 uur) Jouw waarde voor onze cliënten. Als Verzorgende IG bij Savant zijn er zowel mogelijkheden in teamverband (zorglocaties) als zelfstandig (wijkzorg). Je stimuleert de zelfredzaamheid van cliënten, hebt oog en oor voor hun welzijn en handelt naar de behoefte van de individuele zorgvraag Als Verzorgende IG help je bij de dagelijkse basiszorg en geef je ondersteuning bij dagelijkse handelingen. Je verleent zorg aan ouderen, vrouwen die net zijn bevallen, mensen die moeten revalideren, kortom; mensen die zich (tijdelijk) niet zelf kunnen redden. maagsondes inbrengen en katheteriseren zijn geen probleem

Nieuw Unicum leidt je op voor het diploma Verzorgende IG met de uitstroomvariant verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. In Nieuw Unicum hebben de meeste cliënten forse ADL-ondersteuning nodig. Hiermee bedoelen we dat je als verzorgde hulp biedt bij het wassen, aankleden, uiterlijke verzorging en het aanbieden van eten en drinken Een verpleegkundige is een man of vrouw die patiënten verpleegt. Als verpleegkundige moet je ook een aantal verpleegtechnische vaardigheden behalen zoals stoma zorg, katheteriseren, Een verpleegkundigen mag in het ziekenhuis en overal in de gezondheidszorg werken en verzorgende ig mag over al werken behalve in het ziekenhuis Als verzorgende-ig kun je gaan werken met ouderen, lichamelijk of verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten of vrouwen die net bevallen zijn. Je kunt werken bij cliënten thuis of in een instelling zoals een verpleeghuis, of een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten Vacatures Verzorgende ig bbl ziekenhuis. Zoeken binnen 231.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Verzorgende ig bbl ziekenhuis - is makkelijk

Basiscursus verpleegtechnisch handelen - Menskracht

 1. Als Verzorgende IG op MBO-niveau werkt u in de gezondheidszorg. U verleent zorg en ondersteuning aan zorgvragers en begeleidt hen bij huishouden, wonen, zorg en welzijn. Dat vraagt om goed ontwikkelde kennis en vaardigheden. In deze praktijkgerichte opleiding verwerft u belangrijke kennis en vaardigheden en ontwikkelt u bepaalde persoonlijke eigenschappen, zodat u de belangrijkste taken van het
 2. g verzorgende | ISBN 9789031336524 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Als verzorgende IG katheteriseren (mannen en vrouwen); - subcutaan en intramusculair injecteren. De opdrachten in dit boek zijn bedoeld als hulpmiddel bij het aanleren van verplegende elementen,.
 3. Verzorgende IG. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Helpt u bij het injecteren en bijvoorbeeld bij het verzorgen van stoma en organiseren van medicatie. VIG'ers hebben theoretische en praktische kennis over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Verpleegkundig

Samenvatting verpleegtechnische handelingen

De opleiding lijkt veel op die van maatschappelijke zorg (bol). Bij Verzorgende-IG richt je je net wat meer op de verzorgende en medische aspecten. Maar je zorgt er ook voor dat de zorgvrager in beweging blijft. Dit doe je door het ondernemen van activiteiten. In deze opleiding heb je ook keuzevakken MBO Verzorgende IG (VVT) Proefles: Verpleeg-, verzorgingstehuizen, thuiszorg (VVT) Leuk dat je een proefles hebt aangevraagd! Met deze proefles krijg je een indruk van de opleiding MBO Verzorgende IG Verpleeg-, verzorgingstehuizen, thuiszorg (VVT). Je krijgt inzicht in de lesstof. Je kunt ook vragen maken en deze zelf nakijken Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat 'Verzorgende en verpleegtechnische handelingen'. Dit certificaat valt onder de opleiding 'Begeleider specifieke doelgroepen' en wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO Vrouwen met een hoge dwarslaesie, weinig handfunctie en die moeite hebben met transfers (verplaatsing) willen vaak een verblijfskatheter. De verblijfskatheter houdt de blaas leeg en zorgt ervoor dat je droog blijft. Vrouwen met een lage dwarslaesie katheteriseren meestal intermitterend met een wegwerpkatheter Helpende Zorg en Welzijn Helpt u op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. Hij/zij maakt met u een werkplanning op basis van een zorg- of begeleidingsplan. Daarnaast biedt een Helpende Zorg en Welzijn ondersteuning bij het wonen en huishouden. Verzorgende IG Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Helpt u bij het injecteren en bijvoorbeeld bij het verzorgen [

Hoe breng je als vrouw een katheter in - Curan Medica

 1. Als verzorgende IG draag je zorg voor het stimuleren van zelfredzaamheid en het ondersteunen in de dagelijks leven van de cliënt. Daarnaast begeleid je cliënten in hun dagelijkse levensbehoefte en voer je verpleegtechnische handelingen uit zoals wondverzorging, medicijnen uitzetten, katheteriseren etc. Op deze manier help je de cliënt om langer hun eigen leven te leiden
 2. Dit boek is bestemd voor verzorgenden die kiezen voor de uitstroomvariant verplegende elementen. Als verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) mag je de titel VIG-er voeren. Je bent onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door jou geleverde zorg op het gebied van verpleegtechnische en psychosociale handelingen. Enkele van de verpleegtechnische handelingen zijn voorbehouden.
 3. Als Verzorgende-IG kan je aan de slag in allerlei verschillende beroepspraktijken en zorgsituaties. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeghuis, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis
 4. Leerling Verzorgende vacatures in Den Haag. Verzorgende Ig (m/v), Begeleider (m/v), Verzorgende Ig Niveau 3 (m/v) en meer op Indeed.co
 5. Als verzorgende IG weet je de rust te bewaren en het vertrouwen van cliënten te winnen. Je bent beschikbaar en wilt meteen starten! diploma MBO verzorgende IG; Wat ga je doen. Jij zet jouw passie als verzorgende IG in voor de zorg. Dit kan in een ziekenhuis, verzorgingshuis of aan huis, waar jij gelukkig van wordt

Katheteriseren: voorbehouden handeling CareUp - CareU

 1. De verzorgende IG die wij zoeken, beschikt over een resultaatgerichte en klantgerichte werkhouding waarbij je goed op de behoeften van de cliënten weet in te spelen. Werken bij Groenhuysen Bij Groenhuysen zetten zo'n 2.300 medewerkers en 1.000 vrijwilligers zich dagelijks in voor de ruim 4.000 cliënten
 2. Ook andere verpleegtechnische handelingen zoals katheteriseren, injecteren en het verzorgen van wonden komen voorbij. Als Verzorgende IG draag jij de verantwoordelijkheid voor een breed scala aan verzorging en verpleegtechnische handelingen. En, állemaal vanuit de warme en vertrouwde omgeving van de cliënt
 3. Als Verzorgende IG wordt je ingezet waar jij goed in bent. Op de woonlocatie van onze klant, wordt de medische en agogische zorg, zorgvuldig onderverdeeld. Hierdoor heb jij als Verzorgende IG meer tijd om jezelf te richten op de verpleegtechnische handelingen en de ADL
 4. Jij beschikt over een diploma Verzorgende IG niveau 3; Je ontvangt goede voorwaarden en ontvang je, o.b.v. 36 uur per week, een salaris tussen de 1.838,- en 2.668,- bruto per maand; Je ontvangt ruime bij- en nascholingsmogelijkheden
 5. Ons Tweede Thuis - Amsterdam, Noord-Holland - voor: Katheteriseren, blaasspoelen, injecteren, wonden, sondevoeding. Als verzorgende IG in Amsterdam heb je als contactpersoon een aantal cliënten onder je. Voor deze cliënten ben je verantwoordelijk voor het gehele zorgproces (zoals: mdo, dossier en zorgplan)
 • Foto muur.
 • Cirsium rivulare 'Frosted Magic.
 • Dolma Mani Lhasa Apso.
 • Why did they need to get to the island Rope Bridge.
 • Radionomy Shoutcast.
 • Gevolgen van witte wijn.
 • Cover van een boek.
 • Bacitracine zalf kruidvat.
 • Dakkoffer huren dendermonde.
 • Paardrij filmpjes.
 • Meubel inbouwspot 230V.
 • Interieurarchitect Knokke.
 • Nadelen mondelinge bronnen.
 • Tomatensap cocktail.
 • Salade met aardappelpuree.
 • Rietveld College.
 • X y grafiek excel.
 • NOS live.
 • Aka.ms request xbox refund.
 • Race vlaggen kopen.
 • Ontsteking A Ford.
 • Make up tafel met licht.
 • Gebakken aubergine.
 • Wat smaakt zoet.
 • Directeur Stadsschouwburg Utrecht.
 • Temizkan Harderwijk.
 • MPS Syndroom.
 • Lucardi armband Heren Zilver.
 • Syd Barrett vinyl.
 • Lichte vracht 5 zitplaatsen.
 • Nieuw telefoonnummer aanvragen Ziggo.
 • Wanneer wordt madentherapie toegepast.
 • Nearest Sun.
 • Wat is een asielzoeker.
 • Warme dillesaus zalm.
 • C4 Body en Fit.
 • Passé composé.
 • Senigallia Bezienswaardigheden.
 • Staatsliedenhuis Apeldoorn.
 • Marisa Tomei 2020.
 • Huis te koop Wulpjesweg Wenduine.