Home

Representativiteit geschiedenis

Representativiteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van

5 Representativiteit van bronnen vaststellen, d.w.z. dat je aantoont of een bepaalde bron kenmerkend is voor een bepaalde tijd / d.w.z. dat je ziet dat in de geschiedenis sommige gebeurtenissen vaker voorkomen, zoals de poging van mensen om democratie in te voeren, in opstand te komen tegen onrecht, etc Dit zijn de vaardigheden die je moet beheersen bij het vak geschiedenis en voor je eindexamen. Het leert je: 1. Hoe je om moet gaan met de betrouwbaarheid van bronnen, 2. Wat het verschil is tussen een feit en een mening, 3. Welke soorten bronnen er zijn, 4. Hoe we het verleden hebben ingedeeld, 5. Wat het verschil is tussen oorzaak. 1) Def.: in zijn kenmerken een groep of geheel vertegenwoordigend - karakteristiek (2) Vertegenwoordigend. De koningin vertegenwoordigt Nederland Wat is de betekenis van Representativiteit? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 7 betekenissen van het woord Representativiteit. Door experts geschreven

Vaardigheden Geschiedenis Educatie en School

 1. Historische bewijsvoering 3 . Rechters onder het nazi-regime. Kunnen redeneren over en met bronnen is, zoals in historische bewijsvoering 2 al werd gezegd, een van de belangrijkste historische vaardigheden waarover leerlingen moeten beschikken om historisch te kunnen denken en redeneren
 2. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 3. . representativiteit Nu komt het misschien over als een lijst ingewikkelde begrippen. Maar weet dat ook een beginnend timmerman geen raad weet met stiftfrezen, haakse slijpers of hydraulische klemmen. Dat komt vanzelf in de loop van de jaren waarin hij dit beroep leert. Het programma van het vak is opgebouwd aan de hand van de vier hoofdconcepten
 4. Karakteristiek, kenmerkend voor een groep of soort. Iets dat representatief is, geeft een goed beeld van hoe andere soortgenoten of leden van een groep zijn. Het vertegenwoordigt als het ware de hele populatie. Het gedrag van die stoute leerling is niet representatief voor de hele klas; de meeste andere leerlingen zijn braaf

Wat is de betekenis van 'representatief' in scriptie

Het beoordelen van de representativiteit van een bron is moeilijk zonder algemene kennis van het onderwerp en zonder de beschikking te hebben over veel vergelijkbare bronnen. In elk geval moet de leerling weten wat het begrip representativiteit betekent: iets dat vaker voorkwam, eventueel iets dat typerend is voor een situatie of tijdvak Geschiedenis Vandaag maakt gebruik van cookies. Dankzij deze cookies kunnen we nog meer mooie dingen voor jullie maken en schrijven en krijg je gepersonaliseerde advertenties te zien. Met de inkomsten uit deze advertenties kunnen we de website bekostigen

Representativiteit - 7 definities - Encycl

 1. Externe validiteit = de uitkomsten zijn generaliseerbaar voor een grotere groep. Representativiteit = de steekproef is bewezen representatief voor de doelpopulatie (en dus zijn de uitkomsten generaliseerbaar). Validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit aantonen doe je door heel precies te documenteren wat je gedaan hebt en waarom
 2. Wat is representativiteit van bronnen (zijn er meer bijvoorbeeld)? Wat is tijd- en plaatsgebondenheid? Wanneer is er sprake van een verandering of van continuïteit? Je kunt verschillende werkvormen inzetten bij geschiedenis om deze vaardigheden te oefenen. Interactieve werkvormen helpen leerlingen om zelfstandig te leren onderzoeken
 3. Geschiedenis als competentie. Het gaat in het geschiedenisonderwijs niet om het verwerven van historische kennis, vaardigheden en metahistorische inzichten als doel op zich, maar vooral om het vermogen die te gebruiken om historisch te denken of te redeneren
 4. geschiedenis Just another Tag: representativiteit. 1 Post. Nederland. Handel in de Gouden Eeuw. oktober 1, 2016 — 0 Comments. Zoek naar: Zoeken. Meest recente berichten. Het Twalfjarig Bestand; Maurits Versus Oldenbarnevelt; Handel in de Gouden Eeuw; Constantijn de Grote en het christendom; Wat is een ridder

home / persoonlijke ontwikkeling / presenteren spreken openbaar / zelfpresentatie / representatief. Representatief overkomen. Representatief overkomen is belangrijk. Of je nu solliciteert, een acquisitiegesprek voert, een kooruitvoering bijwoont of wanneer je een toespraak moet houden De scriptiespecialisten van Studiemeesters leggen uit waarom representativiteit belangrijk is en hoe je een representativiteitstoets uitvoert. Het belang van representativiteit Representativiteit is een belangrijk aspect om te bespreken bij je onderzoeksmethoden, omdat je op basis van de resultaten van een steekproef uitspraken wilt doen over de populatie Een representatieve bron is een informatieverstrekker die thuishoort op het gebied waar je die gegevens voor gezocht hebt. Bijvoorbeeld als je de betekenis van een woord zoekt, dan is een woordenboek een representatieve bron terwijl een stripboek dat niet is. Een goede indruk gevend van het geheel

Geschiedenis Het CDA is opgericht op 11 oktober 1980. Hier is een langdurig proces van overleg tussen KVP, CHU en ARP aan vooraf gegaan. De drie partijen hebben lange tijd zelfstandig gefunctioneerd. Eind jaren. Examentip Geschiedenis #3: Let op betrouwbaarheid en representativiteit. Betrouwbaarheid en representativiteit komen praktisch altijd terug op het examen (bijvoorbeeld: hoe betrouwbaar is bron X). Zorg dat je dit kent en oefent. Examentip Geschiedenis #4: Zorg dat je de kenmerkend aspecten van de tijdvakken ken De representativiteit wordt nadelig beïnvloed door de zogenaamde zelfselectieonzuiverheid. Deze ontstaat doordat respondenten zich zelf hebben geselecteerd om deel te nemen aan een online panel . Deze onzuiverheid treedt overigens niet alleen op bij online veldwerk, maar bij elke vorm van onderzoek (bijvoorbeeld bij face-to-face, telefonisch of schriftelijk onderzoek) Geschiedenis. Het idee van representatieve democratie kwam op in de tijd van de verlichting, en vormt nog altijd een kernpunt in de liberale staatsfilosofie.Verlichte denkers stelden dat democratie, in de Atheense zin, in de moderne maatschappij niet mogelijk of zelfs onwenselijk was, om verschillende redenen. Madison vreesde voor het verschijnsel dat wel dictatuur van de meerderheid wordt. De grenzen van representativiteit BIOGRAPHY, LIFE WRTITING AND MICOHISTORY brengt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog niet zomaar terug naar een kleinere schaal, het verschaft ons informatie die door een andere methode dan de biografische onderbelicht zou zijn gebleven

1 De grenzen van representativiteit BIOGRAPHY, LIFE WRTITING AND MICOHISTORY De laatste twintig jaar is gezocht naar een theoretisch fundament bij een meer persoonsgerichte wijze van geschiedschrijving. In deze bijdrage leggen de auteurs uit wat de theoretische verbanden zijn tussen Biography, Life Writing and Micro History. In de lente van 2010 verscheen Operation Mincemeat, een studie waarin. Mate waarin de steekproef in een onderzoek op bepaalde kenmerken een goede afspiegeling van de populatie vormt geschiedenis levert een belangrijke bijdrage aan de identiteitsvorming van leerlingen. Dit • representativiteit van bronnen . In dit hoofdstuk worden, voor zover van toepassing, voorbeelden gegeven van vragen uit de eerste categorie. Tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen Je weet ondertussen dat er niet zoiets bestaat als 'de' geschiedenis van een bepaalde periode of fenomeen. De reconstructie van het verleden is waarde, representativiteit en betrouwbaarheid, het kritisch afleiden van informatie en het confronteren van deze informatie met andere bronnen. Dat alles gebeurt telkens in het licht van een.

Historische vaardigheden: Representativiteit van bronnen

3.2 FEITELIJKE REPRESENTATIVITEIT 2.1 Korte geschiedenis van de cao Het collectieve arbeidsrecht heeft zijn intrede gedaan toen de lonen en regels nog werden bepaald door gilden en standsbesturen.3 De Franse revolutie zorgde er echter voor dat het collectiev Vaardigheden Geschiedenis Educatie en School: Studievaardighede . Daarbij gaat het om oprechte aandacht, passie, representativiteit, kennis van zaken, 'tone of voice' en mensenkennis. Excellente gastheren en. Deze website helpt gemeenten om te bepalen of burgerparticipatie nuttig is (afwegingskader burgerparticipatie) 21. Representativiteit (van een bron) Voor hoeveel mensen geldt de inhoud van een bron? 22. Rubriceren Onderverdelen in categorieën, verdelen in soorten. In de geschiedenis bijvoorbeeld: economische, politieke en sociale oorzaken; of voor 1917 en na 191 Simplificatie Letterlijk: makkelijk gemaakt

PPT - Verkiezingen en kiesstelsels 3

Title: 9006781427 havo geschiedenis, Author: ThiemeMeulenhoff, Name: 9006781427 havo geschiedenis, Length: 28 pages, Representativiteit De mate waarin iets typerend is. Keywords: film, geschiedenis, representativiteit See more statistics about this item Contact Utrecht University Repository: Call us: +31 (0) 30 2536115 Mail to: library@uu.n

Wat is representativiteit? - Toponderzoek legt het ui

aselectiviteit - de betekenis volgens Cijfers spreken

Historische vaardigheden - Geschiedenisexamens

Samenvatting representativiteit betrouwbaarheid validiteit. Onderzoek 4e jaar ( ) Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht Sinds enkele jaren zijn wij tevreden klant bij Taxi Goverde voor VIP-Vervoer met VIP-Busjes en Limousines. Omdat wijzelf alleen beschikken over grote VIP-Bussen vanaf 16 personen huren wij met regelmaat VIP-taxi- en VIP-Midibusjes in. Op deze manier bieden wij onze klanten een volledig aanbod VIP-vervoer A History of Dutch Corruption and Public Morality toont 300 jaar verandering, continuïteit en diversiteit in de geschiedenis van Nederlandse politieke corruptie en publieke moraliteit. Het analyseert een reeks corruptieschandalen en toont hoe de debatten daarover waren verbonden met de grote veranderinge Francis Maes: Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900. Academia Press, Gent 2019 ISBN 978-94-01457590 744 blz., gebonden, Representativiteit Wat Maes net als Taruskin parten speelt, is de idee dat de grote componisten representatief zouden zijn voor hun tijd geschiedenis (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen representativiteit of met de betrouwbaarheid van de bron

Nederlands: ·met bepaalde kenmerken een groep of geheel vertegenwoordigend Dat vonden we toch wel een representatieve steekproef.· een goede indruk makend Hij had een representatief uiterlijk.··↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b Geschiedenis. Sint-Gillis ontstond als het gehucht Obbrussel (Op-Brussel, dat wil zeggen Hoog-Brussel), nabij de stadsmuur van Brussel.In 1216 kreeg de plaats vrijheidsrechten, om ze in 1296 weer te verliezen door aanhechting bij de Kuip van Brussel.Wel waren de brouwers en kroeghouders van het dorp het jaar voordien vrijgesteld van de biertaks die in het Brusselse ommeland werd geheven

Sheila Sitalsing - Ideale vakbond probeert

Met name het vooruitzicht van een wereldwijde intellectuele geschiedenis heeft geleid tot reflectie over methoden en vragen over representativiteit. In haar lezing gaat Sluga in op de plaats van de vrouw in deze historiografische ontwikkelingen en nodigt ze een specifieke internationale omkadering van ideeën en hun agenten uit jaar Document Auteur(s) Supervisor; 1: 2017: Geschiedkundig meesterwerk? Over de representativiteit van de film 12 Years a Slav

Wie spreekt voor het koloniale verleden? | Java Post

representativiteit van bronnen Historische indelingen Geschiedenis is daarom vaak een lange ketting van oorzaken en gevolgen. Oorzaken . Een oorzaak is een verklaring voor een gebeurtenis. Het is de reden waarom iets anders gebeurt De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Hoewel niet zeker is wie deze uitspraak precies heeft gedaan, wordt hij doorgaans toegeschreven aan Winston Churchill. Met deze uitspraak wordt bedoeld, dat geschiedschrijving niet los gezien kan worden van de machtsverdeling in een tijdperk Maar representativiteit en draagvlak worden natuurlijk wel belangrijk wanneer een overheid de beslissing bij wijze van spreken overlaat aan de inwoners. Stel dat je een wijk mee laat beslissen over bepaalde investeringsbudgetten, dan veronderstelt dat wel een brede én diverse betrokkenheid Representativiteit is de mate waarin de standpunten en het beleid van gekozen vertegenwoordigers overeenkomen met wat kiezers vinden. Idealiter resulteert representatie in een hoge mate van representativiteit. In de praktijk is dit echter niet altijd het geval. Weet jij nog meer examentips Maatschappijwetenschappen HAVO

Representativiteit Onderhavig onderzoek doet verslag over de daklozen die zijn waargenomen op de registers op de peildata van 2009 tot en met 2016. Echter, dit is een selectie van de totale populatie daklozen. In deze paragraaf wordt daarom ingegaan op de representativiteit van de geobserveerde daklozen te geschiedenis (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord gee

Historische vaardigheden Examen Geschiedenis

Geschiedenis moet telkens opnieuw 'gemaakt' worden, naargelang de bronnen die we gebruiken en de vragen die we er aan stellen. We moeten wel nagaan of die bronnen bruikbaar, representativiteit en betrouwbaarheid van een historische bron te bepalen in functie van de historische vraag Samenhang en representativiteit zijn immers afhankelijk van het soort vraag dat je stelt en de gekozen bronnenset waarmee je deze probeert te beantwoorden. De coronacrisis levert een uitstekende mogelijkheid voor glocal onderzoek waarin de onderzoeker bijvoorbeeld wil weten hoe een bepaalde lokale gemeenschap, een dorp, een verzorgingscentrum, een OMT, zoiets globaals als een pandemie. Representativiteit van bronnen. Geschiedenis vmbo, havo, vwo Vaardighedenvideo 70 9. De Duitse eenheid 05:36. De Duitse eenheid. Geschiedenis havo 5, vwo Uitlegvideo 115 8.9. Hyperinflatie en het Dawesplan 07:45. Hyperinflatie en het Dawesplan. Geschiedenis havo 5, vwo Uitlegvideo 80 8.8. De Cubacrisis (HC Koude Oorlog) 04:39

Nieuwe toekomst voor Landbouwmuseum Bissegem | ETWIELPD 14 - Leerplan geschiedenis

Representatief - 12 definities - Encycl

 1. Hij studeerde (economische) Geschiedenis in Leiden en is in 1993 aan de zelfde universiteit gepromoveerd op het proefschrift Ambtenaren in Nederland. Omvang, bureaucratisering en representativiteit van het ambtelijk apparaat
 2. Werkstuk Geschiedenis De koude oorlog Werkstuk door een scholier 5841 woorden 3 december ,5 84 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inleiding. De representativiteit van beide bronnen is uniek, want de informatie die is gegeven is steeds van maar één persoon uit een groep
 3. De inhoud van een bron geldt niet alleen voor de maker, maar voor meer mensen
 4. Geschiedenis in de bovenbouw. In de bovenbouw is geschiedenis een verplicht vak bij de maatschappijprofielen, en daarnaast is het een keuzevak. Leerlingen die geschiedenis niet kiezen, kunnen toch een module in de Novumband volgen. Deze modules gaan over specifieke tijdvakoverstijgende onderwerpen, zoals Racisme, Hekserij en Propaganda
 5. Haar lofzang voor de democratische rechtsstaat is een reactie op de politieke verandering van een geïnstitutionaliseerde representatieve democratie naar een participatiedemocratie. Annemarie Kok stelt dat het zijn van een representatieve democratie helemaal geen slechte zaak is en dat er juist vele voordelen aan verbonden zijn.Voordelen rechtsstaatZo is er het voordeel dat e
 6. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for
 7. ister van SZW kan het verbindend verklaren achterwege laten, onder meer indien CAO-partijen (vakbonden en werkgeversorganisatie(s)) politiek gevoelige zaken niet in de CAO vastleggen c.q. het 'algemeen belang' niet wordt gediend of een belangrijke meerderheid van de werknemers binnen de bedrijfstak buiten de CAO zal vallen (onvoldoende representativiteit = de groep onvoldoende.

Wat is de betekenis van Representativiteit - Ensi

sp

Betrouwbaar en representatie

Niet-westerse Geschiedenis & Onderzoeksvaardigheden. De 'meesterproef' In deze opdracht komen veel historische vaardigheden samen. De nadruk ligt op verantwoording van brongebruik, het goed kunnen selecteren van historische gegevens en presenteren (in verslag, PPT en mondelinge toelichting) van belangrijke historische ontwikkelingen vanuit een niet-westerse invalshoek Representativiteit Deze bron is enerzijds representatief, omdat het de website van het Eusebius zelf is. Daarom kan de bron niet fout of vals zijn. Aan de andere kant is de bron niet representatief vanwege het feit dat degene die dit geschreven heeft natuurlijk niet uit de vroegmoderne tijd komt. Hierdoor kunnen er enkele foutjes in de tekst. 'Validiteit' en 'betrouwbaarheid' zijn termen die gebruikt worden om iets te zeggen over de kwaliteit van een onderzoek. Eigenlijk kun je stellen dat traditioneel niet twee, maar vier termen centraal staan, namelijk 'interne validiteit', 'externe validiteit', 'betrouwbaarheid' en 'objectiviteit'

Representativiteit = hoe representatief is de bron voor de groep waar je 'onderzoek' naar doet (in het geval van examen dus: hoe representatief is de bron voor de groep waarover je examenvraag gaat). Als je vraag bijvoorbeeld gaat over inwoners van het Romijnse Rijk, dan is het dagboek van de keizer niet representatief: die was veel rijker, machtiger en welvarender dan de gemiddelde burger Art. 1 Artikel 1 Besluit beleidsregels representativiteit organisaties - Artikel 1 Deze beleidsregels zijn van toepassing bij het voorbereiden en nemen van besluiten of het geven van adviezen over de aanwijzing van organisaties van ondernemers en van werknemers die gerechtigd zijn tot het benoemen van leden, onder bepaling van het aantal leden dat per organisatie benoemd kan worden, in alle. Wetenschapsoriëntatie in geschiedenis U vindt hier links naar: een tabel met aansluitmogelijkheden tussen geschiedenis en wetenschapsoriëntatie in arrangement 1: wetenschapsoriëntatie met gebruikmaking van verplichte vakken uit het gemeenschappelijk opleidingsdeel en het profieldeel een tabelmet aansluitmogelijkheden tussen geschiedenis en wetenschapsoriëntatie in arrangement 2. Als je bijvoorbeeld onderzoek doet binnen een groot bedrijf met 20 afdelingen en je wil elke afdeling meenemen, dan zit je al aan minimaal 20 interviews. Wil je daarentegen alleen het derde leerjaar van de studie geschiedenis interviewen, dan zal je wellicht met iets minder interviews al voldoende hebben

Representativiteit van bronnen (geschiedenis) - YouTub

Representativiteit alleen is onvoldoende. De belangenorganisatie zal eveneens moeten voldoen aan een aantal andere eisen uit de Claimcode die gecodificeerd zijn in dit lid. Onderdeel a van het nieuw voorgestelde lid 2 van artikel 3:305a BW verlangt dat de belangenorganisatie die een collectieve actie instelt, beschikt over intern toezicht op het bestuur Het boek Juridisch onderzoek representativiteit vakbonden in arbeidsvoorwaardenoverleg, geschreven door , koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.9 Samenvatting Geschiedenisdidactiek, Arie Herman Josephus Wilschut; Th. van Straaten; M.G. Riessen, Kunst en Cultuur: compleet Release 1732617 - Geschiedenis Marketingcommunicatiestrategie Gedragsvarianten - fny M&O - Samenvatting Management BA ERP H5 en 6 - Samenvatting Erp met Microsoft Dynamics Nav Aantekeningen Organisatie en Management Samenvatting 4 tm Prijs Tentameninstructies HOI. geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. − daarna een argument vóór en een argument tegen de representativiteit van deze bron voor je onderzoek te geven en − daarmee te bepalen of jij vindt dat je deze conclusie uit de bron kunt trekken PanelClix is een activiteit van iFlavours BV.De eerste activiteiten van PanelClix zijn gestart in 2002. In de afgelopen jaren heeft PanelClix fors geïnvesteerd in het groter maken van het eigen online panel en het in kaart brengen van profielkenmerken van de panelleden

Materiaal – MDI logistics

Koop nu Juridisch onderzoek representativiteit vakbonden in arbeidsvoorwaardenoverleg van bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen Representativiteit De representativiteit van een bron hangt afvan de vraaq die qesteld wordt aan het verleden Belangrijke uitgangspunten: Geldt de bron één of enkele uitzonderlijke historische situaties, dan is de bron n,'et echt geschiedenis . Author: Poortvliet,Robbert-Jan J

In vorige blogs heb ik beschreven hoe je tot de juiste onderzoeksvraag komt en hoe je de juiste onderzoeksmethode kiest.De volgende stap in het onderzoeksproces is de dataverzameling. Bij het verzamelen van data zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden Geschiedenis. 22-12-1992. J. van der Heide De bestaande collectie biedt voldoende basis voor representativiteit. Daarom kan voor de Tijdschriftverzameling het best worden gekozen voor uitbreiding die de representativiteit van het bezit versterkt, maar wat is representativiteit Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - II Gebruik bron 3. 2p 8 Leg uit: − (met de prent) welke mening Daumier heeft over de politieke situatie op dat moment en − waardoor deze prent ook vlak voor 1870 nog actueel is De lijn in de geschiedenis is een worsteling naar representativiteit, zegt adjunct-stadsarchivaris A. Pietersma, mede-auteur van een gisteren verschenen gedenkboekje 'Aan het hoofd der.

geschiedenis (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord gee Openbaar bestuur: Representativiteit vergroot de legitimiteit, betoogt Saniye Çelik. Op 1 februari 2021, de dag van de kandidaatstelling, weten we me BIJ1 wil vechten voor een bloeiende kunst-, cultuur- en mediasector die de Nederlandse samenleving weerspiegelt en die toegankelijk is voor iedereen. Een sector die ons scherp houdt, ons vermaakt en onderwijst, en die haar verantwoordelijkheid neemt voor haar aandeel in onder andere de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden Eindexamen vwo geschiedenis pilot 2012 - I havovwo.nl F www.havovwo.nl www.examen-cd.nl F De middeleeuwen Gebruik bron 4. De belangstelling voor het Romeins recht in de late middeleeuwen had te maken met twee kenmerkende aspecten van die tijd Syllabus geschiedenis 2012, vmbo - Examenblad.nl . READ. 3b. Specificatie van de globale eindtermen voor het CE. GS/K/3 en representativiteit - gebruikmaken van verschillende typen. historisch bronnenmateriaal, mondeling, schriftelijk, audiovisueel

Betekenis Representatie

Representativiteit. De Zwitserse Grondwet legt weinig criteria op aangaande de representativiteit van de Bondsraad. Tot aan de grondwetsherziening van 1999 gold de regel dat ieder kanton slechts één vertegenwoordiger in de Bondsraad mocht hebben Wat is de relevantie en representativiteit van deze ideologie? Ze is gelijkend aan de ideologie van de Europese aristocratie van de 17de-18de eeuw. Er waren echter tegenvoorbeelden van aristocraten die in de handel of in het bankwezen actief waren: Solon, in Geschiedenis. IK van werkzaamheid bewust -> geen eenheid, wél scheiding De studie van de reële lonen baseert zich op twee componenten: de nominale lonen en de kosten van het levensonderhoud. De lonen dienen uitgedrukt te worden in koopkracht. Hierbij gaat men op zoek naar de verandering in lonen, de verandering in consumptiepatronen ede prijsontwikkeling van consumptie.. De politiek in Amerika werkt met het Congres, de wetgevende instantie van de Verenigde Staten, politieke partijen en een president Bachelor Geschiedenis. Onderzoek naar de politieke cultuur in Noord-Ierland. Een casestudie naar het parlementsgebouw in Belfast. Transnationaal terrorisme: de IRA in Limburg. Kruijf, T. de (2015-08-14) Bachelor Geschiedenis.

De representativiteit van vrouwen in oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden tot 1250. Auteur (persoon): De Wolf, Anschi De Paermentier, Els promotor viaf Auteur (organisatie): Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vakgroep LW03. Uitgever: 2015. Thesis: Master of Arts in History Master of Arts in de geschiedenis E-Locatie Op 7 januari organiseerden KNHG en Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een studiedag Digitale Geschiedenis. Doel van deze goedbezochte dag was om te discussiëren over methodologische en epistemologische veranderingen in historisch onderzoek als gevolg van de opkomst van nieuwe technologieën en de beschikbaarheid van digitaal bronnenmateriaal

Historische vaardigheden - SL

jaar Document Auteur(s) Supervisor; 1: 2019: The dark side of leadership Een Masterscriptie van Leila Idrissi Dafali over de relatie tussen destructief leiderschap, leader-member exchange theory, ziekteverzuim en absenteïsme.

 • Study Buddy Meander.
 • Maisto Yamaha.
 • GROHE Rainshower Classic 130.
 • Hoeveel gebruikers heeft YouTube.
 • Uitzaaiingen larynxcarcinoom.
 • Badkamer Limburg.
 • Woonstijl jaren 80.
 • Pinguin tattoo: betekenis.
 • SLA Service level agreement.
 • Kralingen Oost of West.
 • Serial Killers Belgium.
 • Ghost trailer.
 • Álex rodríguez ella alexander rodriguez.
 • Schorpioen Spanje.
 • Action Halloween.
 • Made in Abyss Movie.
 • Gezonde nachos met gehakt.
 • Kringloop Leeuwarden.
 • Draagkracht betonvloer op zand.
 • Jessa Ziekenhuis/Professionals.
 • Alternatief voor paracetamol.
 • Barnsley stad.
 • Free CSS templates.
 • Hematologie waarden.
 • Bumper YouTube.
 • Hitori no Shita Season 3 watch online.
 • Voorbeeld klachtenbrief product.
 • Goedkoopste Tesla België.
 • Super 8 film cassette.
 • Slechtvalken Ieper.
 • Wailing Caverns WoW Classic level.
 • Boekverslag maken groep 4.
 • Eosinofiele gastritis.
 • Metronidazol tabletten.
 • Warsaw Uprising movie.
 • Betoog stellingen.
 • Lokale netwerktoegang iPad.
 • Crepitaties longen.
 • Miley Cyrus & Liam Hemsworth Movie.
 • Oefeningen Marnewaard 2020.
 • Aircraft tail number.